Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 2019

Cene v avgustu 2019 na letni ravni v povprečju višje za 2,3 %, na mesečni ravni pa za 0,4 %

Drobnoprodajne cene so bile v avgustu 2019 na letni ravni v povprečju višje za 2,3 %, na mesečni pa za 0,4 %. K letni inflaciji so podražitve blaga prispevale 1,3 odstotne točke, podražitve storitev pa 1,0 odstotne točke. Mesečno inflacijo smo imeli predvsem zaradi višjih cen oblačil.

  • 30.8.2019
  • |
  • končni podatki
Cene na letni ravni v povprečju višje

V avgustu 2019 smo imeli na letni ravni 2,3-odstotno inflacijo (v avgustu 2018 je bila 1,8-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast  cen je bila 1,7-odstotna (v avgustu 2018 je bila 1,5-odstotna).

Storitve so se v enem letu podražile za 3,1 %, blago pa za 1,9 %. Cene poltrajnega blaga so se v povprečju zvišale za 2,7 %, cene blaga dnevne porabe za 2,1 %, cene trajnega blaga pa za 0,2 %.

K letni inflaciji so prispevale največ, 0,7 odstotne točke, višje cene blaga in storitev iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem so se podražile za 7,8 %, električna energija, plin in druga goriva pa za 3,6 %); 0,5 odstotne točke so prispevale višje cene hrane (za 3,1 %); 0,4 odstotne točke pa so prispevale višje cene oblačil in obutve (za 5,2 %).

Po 0,1 odstotne točke so letno inflacijo najbolj blažile pocenitve blaga in storitev iz skupin prevoz (za 0,7 %) in komunikacije (za 1,2 %).

Cene v povprečju višje tudi na mesečni ravni

Cene življenjskih potrebščin so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,4 % višje kot v prejšnjem mesecu.

Na skupno zvišanje cen so najbolj vplivale višje cene oblačil (za 4,3 %); k mesečni inflaciji so prispevale 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene nastanitvenih storitev (za 2,9 %), višje cene počitniških paketov (za 2,0 %) ter pogonskih goriv (bencin za 1,6 %, dizelsko gorivo za 1,3 %).

Mesečno inflacijo so na drugi strani za 0,1 odstotne točke ublažile nižje cene obutve (za 3,1 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 2019 2,4-odstotna (v avgustu 2018 je bila 2,0-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta prav tako 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,4-odstotna.

Storitve so se v letu dni podražile za 3,3 %, blago pa za 1,8 %. Cene poltrajnega blaga so se zvišale za 2,3 %, cene blaga dnevne porabe za 2,1 %, cene trajnega blaga pa za 0,3 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2019 1,0-odstotna (v juniju 2019 je bila 1,3-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,4-odstotna (v juniju 2019 je bila 1,6 %). Najnižja je bila na Portugalskem (−0,7-odstotna), najvišja pa v Romuniji (4,1-odstotna); v Sloveniji je bila 2,0-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VIII 19
VIII 18
VIII 19
VII 19 
VIII 19 
XII 18
I–VIII 19
I–VIII 18
VIII 19–IX 18
VIII 18–IX 17
VIII 19
Ø 15 
Skupaj102,3100,4102,0101,7101,7105,57
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,999,9103,9101,3101,5108,70
02 Alkoholne pijače in tobak101,7100,0102,2100,7100,8106,10
03 Oblačila in obutev105,2102,091,0101,4100,894,64
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo104,9100,3102,0104,8104,9110,34
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj102,7100,1100,5101,3101,2102,43
06 Zdravstvo101,4100,2101,0101,7101,5103,71
07 Prevoz99,3100,4101,099,399,899,07
08 Komunikacije98,899,998,0100,9101,2103,42
09 Rekreacija in kultura102,1100,9110,3101,9102,0110,98
10 Izobraževanje103,5100,0102,5103,0102,8108,60
11 Restavracije in hoteli103,3100,8105,6103,1102,9111,70
12 Raznovrstno blago in storitve102,0100,1101,7101,7101,7106,70
  Blago101,9100,3100,3101,0101,2102,70
  Storitve103,1100,5105,6103,0102,9111,74
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VIII 19
VIII 18
VIII 19
VII 19 
VIII 19 
XII 18
I–VIII 19
I–VIII 18
VIII 19–IX 18
VIII 18–IX 17
VIII 191)
Ø 15 
Skupaj2,40,42,01,71,8105,79
01 Hrana in brezalkoholne pijače3,0-0,23,81,61,7108,45
02 Alkoholne pijače in tobak1,80,02,20,70,7106,05
03 Oblačila in obutev4,92,9-9,80,80,093,02
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo5,00,31,95,15,4111,23
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj2,30,20,51,21,1100,83
06 Zdravstvo2,10,11,62,42,3105,13
07 Prevoz-0,70,41,1-0,60,1100,49
08 Komunikacije-1,7-0,1-2,60,30,9103,33
09 Rekreacija in kultura2,60,78,11,91,9109,99
10 Izobraževanje3,10,02,22,72,6107,87
11 Restavracije in hoteli3,70,65,23,43,2111,81
12 Raznovrstno blago in storitve2,00,11,91,61,4106,52
  Blago1,80,40,40,91,2102,50
  Storitve3,30,34,83,02,9111,55
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.