Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi uvoznih cen, Slovenija, julij 2019

Cene uvoženih proizvodov v juliju 2019 na mesečni ravni nižje za 0,2 %, na letni ravni za 1,3 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v juliju 2019 v povprečju za 0,2 % nižje kot v juniju 2019 in v povprečju za 1,3 % nižje kot v juliju 2018.

  • 30.8.2019
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov v juliju 2019 za 0,2 % nižje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v juliju 2019 v povprečju za 0,2 % nižje kot v juniju 2019. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so bile nižje za 0,3 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,1 %.

Od uvoženih proizvodov so se najbolj pocenili proizvodi iz skupine surova nafta in zemeljski plin (za 14,4 %), sledili so proizvodi iz skupin usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 2,0 %), druga vozila in plovila (za 1,9 %) ter kemikalije in kemični izdelki (za 1,2 %). Najbolj podražili pa so se proizvodi iz skupin oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 12,0 %), sledili so proizvodi iz skupin koks in naftni derivati (za 1,9 %) in oblačila (za 1,4 %).

Cene uvoženih proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v juliju 2019 znižale v skupini surovine (za 0,7 %) in v skupini proizvodi za široko porabo (za 0,3 %). V skupini energenti so se zvišale (za 1,4 %), v skupini proizvodi za investicije pa se niso spremenile.

Cene uvoženih proizvodov v juliju 2019 za 1,3 % nižje kot v juliju prejšnjega leta

Cene uvoženih proizvodov so bile v juliju 2019 povprečno za 1,3 % nižje kot v juliju 2018. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so bile nižje za 1,4 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 1,2 %.

V enem letu so se najizraziteje pocenili uvoženi proizvodi iz skupine surova nafta in zemeljski plin (za 35,4 %), sledili so proizvodi iz skupin usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 14,6 %), oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 10,3 %) ter oblačila (za 7,0 %). Najbolj podražili pa so se proizvodi iz skupin rudnine in kamnine (za 4,5 %), živila (za 3,4 %) in tekstil (za 2,9 %).

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
VII 2019
VI 2019
VII 2019
XII 2018
VII 2019
VII 2018
I–VII 2019
I–VII 2018
VII 2019
 Ø 2015 
Skupaj99,898,998,7100,5103,54
Evrsko območje99,799,498,6100,0106,05
Zunaj evrsko območje99,998,298,8101,1100,42
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,398,298,3100,2104,09
Energenti101,496,291,9101,5117,38
Proizvodi za investicije100,0100,4101,1101,4101,25
Proizvodi za široko porabo99,799,099,299,399,73
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2008)
B Rude in kamnine90,068,875,097,491,68
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti99,899,899,3100,6103,59
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro112,081,789,7100,2114,26
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.