Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 2. četrtletje 2019

V 2. četrtletju 2019 druga najnižja stopnja anketne brezposelnosti (4,2 %) odkar zbiramo te podatke

Razmere na trgu dela so bile v 2. četrtletju 2019 zelo podobne kot v 2. četrtletju 2008. Število delovno aktivnih (991.000) in število brezposelnih (43.000) je bilo skoraj enako kot pred 11 leti. Stopnja brezposelnosti se je od prejšnjega četrtletja znižala za 0,6 odstotne točke (na 4,2 %).

  • 30.8.2019
  • |
  • končni podatki
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 2. četrtletju 2019 4,2-odstotna ali za 1 odstotno točko nižja kot v 2. četrtletju 2018 in zelo blizu najnižji vrednosti doslej (odkar merimo te podatke), doseženi v 3. četrtletju 2008 (takrat je bila namreč 4,1-odstotna).

Brezposelnih je bilo v 2. četrtletju 2019 v Sloveniji 43.000 ali 10.000 (19,3 %) manj kot v 2. četrtletju 2018 in hkrati prav toliko kot v 2. četrtletju 2008. Dolgotrajno brezposelnih oseb, tj. brezposelnih 12 ali več mesecev, je bilo v 2. četrtletju 2019 20.000, kar je 22,4 % manj kot v 2. četrtletju 2018. Število oseb, brezposelnih manj kot 12 mesecev (24.000), je bilo v 2. četrtletju 2019 za 16,5 % (5.000) nižje kot v prejšnjem letu.Delovno aktivnih je bilo v 2. četrtletju 2019 v Sloveniji 991.000, to je 7.000 (ali 0,7 %) več kot v 2. četrtletju 2018 in približno toliko kot v 2. četrtletju 2008 (990.000).

Podrobneje smo pogledali gibanje števila delovno aktivnih glede na zaposlitveni status od leta 2010 do 2. četrtletja 2019. Zaposlenih v delovnem razmerju je po zadnjih podatkih (za 2. četrtletje 2019) 813.000 ali za 3,2 % (25.000) več, kot jih je bilo v 2. četrtletju 2018; njihovo število narašča vse od leta 2014. Številčno sledijo samozaposleni; teh je bilo 126.000 ali za 2,5 % (3.000) več, kot jih je bilo v 2. četrtletju 2018. Število samozaposlenih se od leta 2010 giblje podobno kot število zaposlenih v delovnem razmerju. Preostali delovno aktivni so delo opravljali prek študentskega servisa (26.000), bili zaposleni v drugih oblikah dela (6.000) ali pa so delali kot pomagajoči družinski člani (20.000).Od vseh, ki so bili v 2. četrtletju 2019 zaposleni (v delovnem razmerju, prek študentskega servisa in v drugih oblikah dela), je bilo približno 732.000 zaposlenih za nedoločen čas in 114.000 zaposlenih za določen čas. Število prvih (za nedoločen čas) se je glede na stanje pred enim letom povečalo za 5,6 %, število drugih (za določen čas) pa zmanjšalo za 17,0 %.
Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
I–III 2019IV–VI 2019
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci – skupaj2.0811.0391.0422.0811.0391.042
Aktivni1.0285564721.034559476
   Delovno aktivni978533446991537453
   …Zaposleni837435402845441404
   …Samozaposleni12287351268739
   …Pomagajoči družinski člani19118M2010M10M
   Brezposelni502326432122
Neaktivni739321418733319414
Vir: SURS
Oznaka:
M - manj natančna ocena - previdna uporaba
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.