Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Letna prireja in uporaba mleka na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija, 2018

Na kmetijskih gospodarstvih so v 2018 namolzli za 2,9 % manj mleka kot v 2017

Kravje mleko se je v 2018 pridelovalo na približno 13.300 kmetijskih gospodarstvih in na vseh skupaj ga  je bilo namolzenega približno 629.000 ton. Odkupovalo se je s približno 5.300 gospodarstev.

  • 30.8.2019
  • |
  • končni podatki

V 2018 namolzenega za 2,9 % manj kravjega mleka kot v 2017
V letu 2018 so se s pridelavo kravjega mleka ukvarjali na približno 13.300 kmetijskih gospodarstvih in vsa skupaj so ga v tem letu pridelala približno 629.000 ton ali za 2,9 % manj kot v letu 2017. S prodajo mleka po pogodbi ali z neposredno prodajo mleka so se v letu 2018 ukvarjali na približno 5.900 kmetijskih gospodarstvih. Mleko, namolzeno v letu 2018 na preostalih 7.400 kmetijskih gospodarstvih, se je porabljalo predvsem za krmo in lastno prehrano (samooskrbo).

Mlekarne in drugi registrirani odkupovalci odkupili skoraj 91 % namolzenega kravjega mleka
V 2018 je bilo odkupljenega približno 571.000 ton kravjega mleka ali skoraj 91 % vsega, ki je bilo namolzeno v tem letu. Celotna količina tega mleka je bila za več kot 8.000 ton (ali 1,4 %) manjša od količine mleka, odkupljenega v letu 2017. Mleko se je v letu 2018 odkupovalo s približno 5.300 kmetijskih gospodarstev, kar je približno 200 manj kot v predhodnem letu. Prirejo mleka opuščajo predvsem manjši rejci. Podrobnejši podatki o velikostni strukturi kmetijskih gospodarstev, s katerih se odkupuje kravje mleko, so na voljo v prilogi.

Za krmo porabili za več kot 14 % manj kravjega mleka kot v prejšnjem letu
V letu 2018 so na kmetijskih gospodarstvih pokrmili približno 38.000 ton namolzenega mleka ali približno 14 % manj kot v letu 2017. Količina mleka, ki se namolze in nato pokrmi, se še naprej zmanjšuje. Za to sta dva vzroka: na kmetijah, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka, uporabljajo v večji meri mlečne nadomestke, na kmetijah, ki so se preusmerile v rejo dojilj, pa teleta mleko posesajo (se ne molze).

Za prehrano porabili na kmetijskih gospodarstvih manj kot 8.600 ton doma namolzenega kravjega mleka
Namolzeno kravje mleko so za lastno prehrano porabljali na približno 12.400 kmetijskih gospodarstvih. Količina kravjega mleka, ki je bila v letu 2018 porabljena za lastno prehrano, je bila za več kot 500 ton (ali za skoraj 6 %) manjša kot v letu 2017.

Neposredno na kmetijskih gospodarstvih prodanega tudi v 2018 precej manj kravjega mleka kot v prejšnjem letu
Neposredna prodaja mleka na kmetijskih gospodarstvih v zadnjih letih upada. Tudi v letu 2018 se je glede na prejšnje leto zmanjšala, in sicer na manj kot 4.700 ton.

Na kmetijskih gospodarstvih predelali v mlečne izdelke v 2018 manj kravjega mleka kot v 2017
Na kmetijskih gospodarstvih se je v letu 2018 predelalo v mlečne izdelke razmeroma malo v tem letu namolzenega kravjega mleka, le približno 6.600 ton (ali nekaj več kot 1 %), to je več kot 20 % manj kot v letu 2017. Razlog za zmanjšanje teh količin je deloma tudi to, da so se nekateri večji predelovalci registrirali kot mlekarne oziroma odkupovalci mleka. V strukturi mlečnih izdelkov še vedno prevladuje predelava v sire, saj se več kot 40 % na kmetijah predelanega mleka predela v skuto in več kot tretjina v druge sire. V zadnjih letih se na kmetijskih gospodarstvih povečuje proizvodnja drugih mlečnih izdelkov (predvsem jogurtov in kislega mleka);  proizvodnja smetane in masla pa se je zmanjšala.
Kljub temu, da se je količina kravjega mleka, ki so ga na kmetijskih gospodarstvih predelali v mlečne izdelke, zmanjšala, pa je bila skupna količina mlečnih izdelkov večja za več kot 19 %. Razlog je v dejstvu, da se je proizvodnja zmanjšala predvsem pri mlečnih izdelkih, ki za kilogram izdelka potrebujejo več kilogramov mleka, povečala pa predvsem pri proizvodnji jogurtov in kislega mleka, kjer iz kilograma mleka dobimo tudi kilogram mlečnega izdelka.

V 2018 namolzli več ovčjega in tudi več kozjega mleka kot v prejšnjem letu

V letu 2018 so na kmetijskih gospodarstvih namolzli tudi približno 1.700 ton kozjega mleka in približno  600 ton ovčjega mleka.

V podatkovni bazi SiStat objavljamo tudi podrobnejše podatke o pridelavi in porabi mleka na kmetijskih gospodarstvih. V prilogi objavljamo še podatke o prireji kravjega mleka po kohezijskih regijah, strukturo uporabe kravjega mleka na kmetijskih gospodarstvih in podatke o strukturi pridelovalcev mleka za odkup.
Struktura uporabe kravjega mleka na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija, 2018
Struktura uporabe kravjega mleka na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Število kmetijskih gospodarstev od katerih so odkupovali kravje mleko, po velikostnih razredih letno odkupljenega mleka, Slovenija
Število kmetijskih gospodarstev od katerih so odkupovali kravje mleko, po velikostnih razredih letno odkupljenega mleka, Slovenija
Vir: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Prireja mleka na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija
201720182018
2017
toneindeks
Skupaj mleko649.959631.22297,1
  Kravje mleko647.986628.92897,1
  Ovčje mleko498617123,9
  Kozje mleko1.4751.677113,7
Viri: SURS, Biotehniška fakulteta
Uporaba kravjega mleka na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija
201720182018
2017
toneindeks
Skupaj kravje mleko647.986628.92897,1
Mleko dostavljeno mlekarnam in odkupovalcem578.852570.63698,6
Mleko za krmo44.72438.40885,9
Konzumno mleko16.13913.28182,3
  za prehrano na kmetijskem gospodarstvu9.0938.56294,2
  za neposredno prodajo7.0464.71967,0
Proizvodnja mlečnih izdelkov
  (v ekvivalentih mleka)
8.2716.60379,8
Proizvodnja mlečnih izdelkov1.5631.862119,1
  kmečki sir72553874,1
      od tega skuta48633568,9
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.