Poslovne tendence, Slovenija, avgust 2019

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno v avgustu 2019 višji

Zaupanje v trgovini na drobno je bilo v avgustu 2019 višje, v storitvenih dejavnostih in gradbeništvu nižje, medtem ko je bilo v predelovalnih dejavnostih enako.

  • 26. 8. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu, na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v avgustu 2019 enaka kot v prejšnjem mesecu in obenem enaka dolgoletnemu povprečju, od vrednosti v istem mesecu prejšnjega leta pa je bila za 6 odstotnih točk nižja.

Na mesečni ravni sta se izboljšala kazalnika skupna naročila in zaloge končnih izdelkov (za 2 oz. 1 odstotno točko). Vrednost kazalnika pričakovana proizvodnja pa se je poslabšala (za 2 odstotni točki).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v avgustu 2019 za 5 odstotnih točk višja kot v juliju 2019 in za 13 odstotnih točk višja kot v avgustu 2018 ter za 11 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se poslabšali kazalnik pričakovano zaposlovanje, kazalnik prodajne cene in kazalnik pričakovana prodaja, preostali so se izboljšali. Najbolj se je zvišala vrednost kazalnika prodaja (za 18 odstotnih točk); ta kazalnik je tudi najmočneje vplival na avgustovski dvig zaupanja v trgovini na drobno.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni in na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v avgustu 2019 za 1 odstotno točko nižja kot v juliju 2019 in za 13 odstotnih točk nižja kot v avgustu 2018. Še vedno pa je bila za 22 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Kazalnik pričakovano zaposlovanje je bil v avgustu 2019 za 4 odstotne točke nižji, kazalnik skupna naročila pa za 3 odstotne točke višji kot v prejšnjem mesecu.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v avgustu 2019 za 2 odstotni točki nižja kot v juliju 2019 in hkrati za 6 odstotnih točk nižja kot v avgustu 2018, še vedno pa višja od dolgoletnega povprečja (za 8 odstotnih točk).

Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj so se sicer večinoma izboljšale. Poslabšala sta se dva: kazalnik zaposlovanje in kazalnik pričakovano povpraševanje. Na padec kazalnika zaupanja je pomembno vplival predvsem drugi.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, avgust 2019
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, avgust 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.