Gospodarska klima, Slovenija, avgust 2019

Gospodarsko razpoloženje slabše

Gospodarsko razpoloženje se je v avgustu 2019 na mesečni in letni ravni poslabšalo, še vedno pa je bila vrednost tega kazalnika višja od dolgoletnega povprečja. Vrednost tega kazalnika sicer postopoma pada od konca leta 2017, ko je dosegel drugo najvišjo vrednost, odkar ga opazujemo in merimo.

  • 26. 8. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni slabše

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v avgustu 2019 (6,0 odstotne točke) za 0,8 odstotne točke nižja kot v juliju 2019 (6,8 odstotne točke).

Na poslabšanje gospodarskega razpoloženja na mesečni ravni je vplivalo slabše razpoloženje v storitvenih dejavnostih (za 0,6 odstotne točke), med potrošniki (za 0,3 odstotne točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Poslabšanje je omilil pozitiven vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu tokrat ni vplival na spremembo gospodarske klime.

Gospodarsko razpoloženje slabše tudi na letni ravni

Na letni ravni se je kazalnik gospodarske klime znižal za 4,6 odstotne točke.

Na poslabšanje gospodarskega razpoloženja na letni ravni je vplivalo slabše razpoloženje v predelovalnih dejavnostih (za 2,5 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 1,6 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,7 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,5 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bil pozitiven (za 0,6 odstotne točke).
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–avgust 2019
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–avgust 2019
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, avgust 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, avgust 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.