Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost, Slovenija, 2018

Skupni prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2018 za 7,2 % višji kot v 2017.

Prihodki od davkov so v 2018 znašali 10.066 mio. EUR (7,4 % več kot v 2017), od socialnih prispevkov pa 7.218 mio. EUR (6,8 % več kot v 2017). Med davki je bila rast teh najvišja pri davku od dohodka pravnih oseb, med kategorijami socialnih prispevkov pa pri socialnih prispevkih delodajalcev.

  • 25. 9. 2019 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Državni prihodki od davka od dohodkov in premoženja so se v 2018 zvišali za 11,7 %

V 2018 so prihodki od davka od dohodkov in premoženja znašali 3.588 mio. EUR ali 11,7 % več kot v 2017. K rasti teh prihodkov so največ prispevali davki od dohodka posameznikov ali gospodinjstev (tj. dohodnina), ki so v letu 2018 znašali 2.439 mio. EUR, kar je za 251 mio. ali 11,5 % več kot v 2017. Davek od dohodka pravnih oseb je znašal 886 mio. EUR, kar je za 16,0 % več ali za 122 mio. EUR več kot v 2017.


K dvigu državnih prihodkov iz naslova socialnih prispevkov so največ prispevala gospodinjstva

Prihodki države iz naslova socialnih prispevkov so se glede na preteklo leto zvišali za 6,8 % in so znašali 7.218 mio. EUR. K tovrstnemu zvišanju so največ prispevali prihodki iz naslova socialnih prispevkov gospodinjstev, ki so v 2018 znašali 4.490 mio. EUR ali 6,4 % več kot v 2017. V primerjavi s preteklim letom so se prav tako zvišali socialni prispevki delodajalcev, in sicer za 7,4 %; znašali so 2.728 mio. EUR.

Socialni prispevki gospodinjstev so predstavljali 62,2 %, medtem ko so socialni prispevki delodajalcev predstavljali 37,8 % celotnih socialnih prispevkov.


Delež davčnih prihodkov v bruto domačem proizvodu v primerjavi s preteklimi leti


Delež vseh davčnih prihodkov (davki na proizvodnjo in uvoz, davki na dohodke, premoženje, itd. in davki na kapital) v bruto domačem proizvodu v Sloveniji je v 2018 znašal 22,0 %. Do sedaj je bil ta delež najnižji v 2009, ko je znašal 21,7 %; najvišji je bil v 2005, ko je znašal 24,0 %.

Prihodki države od dohodnine in davka na dohodke pravnih oseb, mio EUR, Slovenija
Prihodki države od dohodnine in davka na dohodke pravnih oseb, mio EUR, Slovenija
Vir: SURS
Glavne kategorije davkov in socialnih prispevkov po ESR 2010, Slovenija
2012201320142015201620172018
Mio. EUR
Skupaj 113.82313.73514.15014.64215.27016.12617.284
Davčni prihodki7.9497.9708.2878.5418.9229.36810.066
  Davki na proizvodnjo in uvoz5.2205.4225.5845.7315.8896.1426.467
  Davki na dohodke, premoženje, itd.2.7192.5402.6932.8013.0213.2133.588
  Davki na kapital1081010121211
Socialni prispevki5.8745.7655.8636.1016.3486.7587.218
% BDP
Skupaj 138,137,737,637,737,837,537,8
Davčni prihodki21,921,922,022,022,121,822,0
  Davki na proizvodnjo in uvoz14,414,914,814,714,614,314,1
  Davki na dohodke, premoženje, itd.7,57,07,27,27,57,57,8
  Davki na kapital0,00,00,00,00,00,00,0
Socialni prispevki16,215,815,615,715,715,715,8
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.