Projekcije prebivalstva EUROPOP2018 za Slovenijo

EUROPOP2018: v 2100 naj bi bilo prebivalcev Slovenije 284.000 manj kot danes, skoraj tretjina prebivalcev starejših

Glede na rezultate projekcij EUROPOP2018, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice EU, Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 nekaj manj kot 1.800.000 prebivalcev.

  • 11. 9. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kaj naj bi se dogajalo s prebivalstvom Slovenije v naslednjih desetletjih?

Prebivalstvo Slovenije naj bi se povečevalo do približno leta 2023 (in se povečalo na okrog 2.088.000), nato naj bi število prebivalcev začelo počasi padati. 1. januarja 2100 naj bi imela Slovenija 1.796.000 prebivalcev, kar je 13 % manj kot v začetnem letu teh projekcij, tj. v 2018.

Predpostavlja se, da se bo v letu 2100 v Slovenijo priselilo 1.800 več prebivalcev, kot se jih bo iz nje odselilo. To je skoraj 90 % manj, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2018.

V prihodnosti naj bi se celotna stopnja rodnosti v Sloveniji večinoma enakomerno dvigala in leta 2100 dosegla vrednost 1,77. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu naj bi se daljšalo in dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, bi lahko pričakovali, da bodo živeli 89 let, deklice pa skoraj 93 let.


Kljub predvideni višji rodnosti prebivalstvo Slovenije čedalje starejše

V naslednjih desetletjih naj bi se zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2018 so starejši (tj. prebivalci, stari 65 ali več let) predstavljali 19,4 % prebivalstva, leta 2055 naj bil bilo v tej starostni skupini skoraj 32 % prebivalcev Slovenije, leta 2100 pa nekaj več kot 31 %.

Delež otrok (tj. prebivalcev, mlajših od 15 let) se bo predvidoma nekaj let še nekoliko zviševal (2021: 15,2 %), nato naj bi začel upadati in leta 2037 dosegel minimum (okrog 12,9 %). Sledila naj bi počasna rast tega deleža in leta 2100 naj bi bilo otrok med prebivalci 13,9 %.


Metodološko ozadje

Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju. Ker so sestavljene iz vrste predpostavk, ki so pogosto zelo negotove, so le eden od možnih scenarijev za prihodnost.

Pričujoče projekcije prebivalstva temeljijo na predpostavkah o rodnosti, umrljivosti in meddržavnih selitvah. Najbolj negotove so predpostavke o selitvah, saj so te v veliki meri odvisne od gospodarskih in političnih razmer in jih je izredno težko napovedovati. V te projekcije prebivalstva je nemogoče zajeti kratkoročne spremembe demografskih komponent in v celoti prav tako ni mogoče zajeti vseh morebitnih demografskih posledic burnih dogajanj zadnjih let (gospodarska gibanja, naval migrantov v Evropo).

Tudi tokratne projekcije prebivalstva predpostavljajo delno konvergenco. Ta predvideva, da se bodo socioekonomske razlike med državami, vključenimi v pripravo projekcij, v daljšem obdobju zmanjšale. To pomeni, da si bodo vse države po demografskih značilnostih sčasoma čedalje bolj podobne.

Projekcije prebivalstva EUROPOP2018 so rezultat dela evropskega statističnega urada (Eurostata). SURS objavlja rezultate projekcij EUROPOP2018 za Slovenijo kot uradne projekcije države. Projekcije prebivalstva, ki jih za druge države objavlja Eurostat, se lahko razlikujejo od uradnih nacionalnih projekcij teh držav.

Tokratne projekcije prebivalstva imajo za začetno vrednost število prebivalcev po stanju 1. januarja 2018, od tod tudi naslov dokumenta EUROPOP2018.

Podatki

Glavne predpostavke in rezultate projekcij EUROPOP2018 za Slovenijo objavljamo v podatkovni bazi SiStat. Podrobnejši podatki (tudi za druge države, vključene v projekcije) so na voljo v Eurostatovi podatkovni bazi.

Demografska bilanca in izbrani kazalniki, EUROPOP2018, Slovenija
202020302040205020602070208020902100
Prebivalci, 1. januar2.083.6762.079.9672.056.5672.024.2481.961.7001.893.6091.846.6381.819.2011.796.441
Živorojeni19.22516.85818.87518.23016.78317.45117.29216.32016.368
Umrli20.66522.84125.42627.09626.80126.06723.38020.46220.743
Selitveni prirast3.6733.9074.2713.8952.8322.6852.6331.9431.768
Prebivalci (%)
  stari 0 – 14 let15,213,613,014,113,913,714,414,313,9
  stari 15 – 64 let64,561,458,554,554,656,455,354,755,0
  stari 65 ali več let20,425,028,531,331,529,930,231,031,1
  stari 80 ali več let5,56,89,811,613,314,312,913,215,1
Celotna stopnja rodnosti1,641,671,701,721,731,741,751,761,77
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu - moški78,680,281,783,184,485,786,887,988,9
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu - ženske84,485,786,988,189,190,191,191,992,8
Vir: Eurostat
METODOLOŠKO OPOZORILO
Metapodatki in podrobnejša metodološka pojasnila so v angleškem jeziku na voljo v Eurostatovi podatkovni bazi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.