Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Energetika, Slovenija, julij 2019

Julija 2019 je bila neto proizvodnja električne energije za 7 % večja kot julija 2018

Proizvodnja električne energije se je v juliju 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala  za 5 %, oskrba z energenti pa se je povečala.

  • 26.8.2019
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije v juliju manjša kakor junija
Julija 2019 je bila neto proizvodnja električne energije 1347 GWh in se je glede na junij 2019 zmanjšala za 5 %, poraba je bila 1183 GWh in se je glede na junij 2019 povečala za 2 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 39 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 42 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja večja za 2 %.
Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv julija 2019 večja za 47 %. 
Julija 2019 smo uvozili 761 GWh, izvozili pa 900 GWh električne energije.

Porast oskrbe z energenti v juliju 2019
V juliju 2019 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri črnem premogu in antracitu ter pri motornem bencinu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 11 %, oziroma za 2 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 43 %, koksom za 22 %, utekočinjenim naftnim plinom za 9 %, dizelskim gorivom za 7  %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 6 % in drugimi naftnimi proizvodi za 6 %.


Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, julij 2019
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, julij 2019
Vir: SURS
Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija
VI
2019
VII
2019
VII2019
VI2019
TJindex
Skupaj3.1004.555147
Črni premog (NCV)46150
Rjavi premog in lignit (NCV)2.8904.306149
Naftni proizvodi (NCV)100
Zemeljski plin (GCV)112133119
Druga goriva (NCV)93110118
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
VI
2019
VII
2019
VII2019
VI2019
indeks
Črni premog in antracit (t)1.00289789
Koks (t)2.3212.826122
Rjavi premog in lignit (t)240.906345.158143
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.3916.947109
Motorni bencin, neosvinčen (t)38.89138.28998
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)3.2243.429106
Dizelsko gorivo (t)123.093131.357107
Kurilno olje, ekstra lahko (t)7.3667.441101
Drugi naftni proizvodi (t)11.42712.061106
Zemeljski plin (1.000 Sm3)49.03448.76499
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.