Mnenje potrošnikov, Slovenija, avgust 2019

Razpoloženje potrošnikov v avgustu 2019 slabše kot v prejšnjem mesecu

Razpoloženje potrošnikov je bilo v avgustu 2019 slabše kot v prejšnjem mesecu in tudi slabše kot v lanskem avgustu, še vedno pa precej boljše od dolgoletnega povprečja.

  • 22.8.2019
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v avgustu 2019 za 2 odstotni točki nižji kot v prejšnjem mesecu. Po precejšnjem padcu v drugi polovici leta 2018 se je na začetku leta 2019 nekoliko izboljšal in od februarja do avgusta tega leta je bila njegova vrednost bolj ali manj enaka. Od dolgoletnega povprečja je bil v avgustu višji za 12 odstotnih točk.

Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, se je najbolj poslabšalo pričakovanje potrošnikov glede števila brezposelnih (za 6 odstotnih točk). V letu 2019 je bilo do zdaj – po dveh bolj optimističnih letih – spet nekoliko več takih, ki menijo, da se bo brezposelnost v Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih povečala.

Precej se je poslabšalo tudi pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 5 odstotnih točk). Na drugi strani pa se je povečalo pričakovanje potrošnikov glede varčevanja (za 4 odstotne točke) in nekoliko boljše je bilo tudi pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvih (za 1 odstotno točko).

Razpoloženje slabše tudi na letni ravni

Vrednost kazalnika potrošnikov je bila v avgustu 2019 za 3 odstotne točke nižja od vrednosti v avgustu 2018, nižja pa je bila tudi od povprečja leta 2018 (za 5 odstotnih točk).

Na letni ravni se je v avgustu 2019 najbolj poslabšalo pričakovanje potrošnikov glede števila brezposelnih (za 7 odstotnih točk) in glede gospodarskega stanja v državi (za 4 odstotne točke), slabše je bilo tudi glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki). Obenem so potrošniki pričakovali, da bodo več varčevali, saj se je ta kazalnik na letni ravni povišal za 5 odstotnih točk.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–avgust 2019
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–avgust 2019
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, avgust 2019
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, avgust 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. Od januarja 2016 kombiniramo anketiranje po telefonu s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.