Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Gozdarska mehanizacija in poraba goriv v podjetjih, registriranih za gozdarsko dejavnost, Slovenija, 2018

Poraba goriv v gozdarstvu pri poslovnih subjektih v 2018 večja kot v 2017

Gozdarska podjetja so v 2018 zaradi količinsko večjega poseka in spravila lesa kot v 2017 porabila za 11 % več goriv (okoli 6,9 milijona litrov) kot v 2017.    

  • 12.9.2019
  • |
  • končni podatki


Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo, so v 2018 posekali in spravili več lesa kot v 2017 ter za to porabili večjo količino goriv kot v 2017
 
Gozdarska podjetja so v letu 2018 porabila za svojo dejavnost skupaj okoli 6,9 milijona litrov goriv (bencina in dizla), kar je 11 % več kot v prejšnjem letu (večja kot v prejšnjem letu je bila tudi količina lesa, ki je bil posekan in ki ga je bilo treba spraviti in prepeljati po cestah). Za sečnjo, spravilo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov se je porabilo približno 45 %, za prevoz lesa po cestah pa približno 44 % celotne količine porabljenega goriva; za druge gozdarske storitve, kot so gojenje gozdov, gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic ter prevoz z osebnim avtomobilom za potrebe proizvodnje, je bil porabljen manjši delež goriva.
 
Število gozdarske mehanizacije in opreme v gozdarskih podjetjih se je v letu 2018 povečalo
  

Gozdarska podjetja so v letu 2018 po oceni (na podlagi statističnega raziskovanja o gozdarski dejavnosti) uporabljala okoli 680 gozdarskih traktorjev, prilagojenih za delo v gozdu. Od tega je bilo največ prilagojenih kolesnikov (okoli 62 %). Povečalo se je tudi število kamionov z gozdarsko nadgradnjo in nakladalno napravo ter vlačilcev in prekucnikov. Nekoliko več kot v prejšnjem letu je bilo tudi drugih strojev in opreme.
 
Podatki o spravilu in prevozu lesa za leto 2017 so bili popravljeni
 

V podatkih o spravilu in prevozu lesa za 2017 je bila odkrita napaka in smo jo popravili. Šlo je za tehnično napako: pri objavi podatkov v podatkovni bazi SiStat smo namreč podatke za kategoriji spravilo lesa in prevoz lesa pomotoma zamenjali.
Popravljeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.  

Poraba goriv za gozdarsko dejavnost v gozdarskih podjetjih, Slovenija
Poraba goriv za gozdarsko dejavnost v gozdarskih podjetjih, Slovenija
Vir: SURS
Poraba goriv v gozdarskih podjetjih po vrsti gozdarske aktivnosti, Slovenija, 2018
Poraba goriv v gozdarskih podjetjih po vrsti gozdarske aktivnosti, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Poraba goriv v gozdarskih podjetjih za sečnjo in spravilo lesa, Slovenija, 2018
Količina lesaPoraba goriv
m3bencin (l)dizel (l)
Sečnja 2.210.343607.999225.758
Spravilo2.084.878N1.839.784
N - za objavo premalo natančna ocena
Vir: SURS
Gozdarska mehanizacija in oprema v gozdarskih podjetjih, Slovenija
20172018 2018
2017
številoindeks
Motorne žage in čistilke/motorne kose1.4421.724119,5
Traktorji 528687130,0
Kamioni 113155137,6
Drugi stroji in oprema716931130,0
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.