Živinoreja, podrobni podatki, Slovenija, 2018

Novo v podatkovni bazi SiStat: Živinoreja, 2018

V podatkovni bazi SiStat smo objavili končne podatke o živinoreji v letu 2018.

  • 30.8.2019
  • |
  • končni podatki

Večina končnih podatkov se ne razlikuje od začasnih, objavljenih v Prvi objavi 14. maja 2019, razlike, ki obstajajo, pa niso bistvene. Končni podatki se nekoliko razlikujejo od začasnih predvsem zato, ker so pri končnih podatkih upoštevani končni podatki iz zunanje trgovine.

V podatkovni bazi SiStat prvič objavljamo podatke o konzumnih kokošjih jajcih. Hkrati smo opravili revizijo podatkov o številu kokoši nesnic in znesenih kokošjih jajcih za leto 2013, saj smo pri pripravi podatkov v izračunu za to leto odkrili manjšo napako. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Oceno števila kokoši nesnic za prirejo konzumnih jajc smo izračunali na podlagi podatka o številčnem stanju kokoši na dan (referenčni datum: 1. december), število pridobljenih konzumnih jajc pa se nanaša na obdobje od 1. decembra preteklega leta do 30. novembra referenčnega leta. Pri izračunu smo upoštevali priporočeno metodologijo Eurostata. Zato je pri nadaljnji uporabi teh podatkov potrebna previdnost.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.