Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, julij 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih julija 2019 na mesečni ravni nižje za 0,1 %

Cene industrijskih proizvodov so se v juliju 2019 v primerjavi z junijem 2019 znižale za 0,1 %; pri tem so bile cene za prodajo na tujih trgih nižje za 0,2 %, za prodajo na domačem trgu pa so v povprečju višje za 0,1 %. V primerjavi z julijem 2018 so se cene zvišale za 0,2 %.

  • 21.8.2019
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v juliju 2019 nižje za 0,1 %

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v juliju 2019 v povprečju za 0,1 % nižje kot v juniju 2019.

Cene omenjenih proizvodov za prodajo na tujih trgih so bile za 0,2 % nižje, cene proizvodov za prodajo na domačem trgu pa so bile za 0,1 % višje kot v prejšnjem mesecu.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v juliju 2019 v povprečju za 0,5 % nižje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa 0,3 % višje.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v juliju 2019 glede na junij 2019 znižale cene proizvodov za investicije (za 0,7 %), cene surovin (za 0,1 %), medtem ko so se cene proizvodov za široko porabo zvišale (za 0,3 %) ter cene energentov (za 0,6 %).

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec znižale v proizvodnji proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 1,2 %), zvišale pa so se v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 3,2 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v juliju 2019 za 0,2 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od julija 2018 do julija 2019) v povprečju zvišale za 0,2 %; cene proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 1,8 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 1,3 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so se znižale (za 1,6 %); cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, pa so se znižale za 0,5 %.

V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,5 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji kovin (za 4,0 %).

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VII 2019
VI 2019 
VII 2019
XII 2018
VII 2019
VII 2018
I–VII 2019
I–VII 2018
VII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj99,9100,4100,2100,9103,45
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine99,999,599,2100,2103,87
Energenti100,6110,4112,2109,6108,46
Proizvodi za investicije99,399,899,5101,2100,70
Proizvodi za široko porabo100,3100,5100,4100,2103,62
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo99,4100,5100,6101,4103,60
C Predelovalne dejavnosti99,999,899,6100,4103,09
D Oskrba z električno energijo100,3113,4115,5112,6110,90
E Oskrba z vodo100,0109,0109,0106,0102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VII 2019
VI 2019 
VII 2019
XII 2018
VII 2019
VII 2018
I–VII 2019
I–VII 2018
VII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,1102,0101,8101,7103,97
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,898,998,7100,1102,91
  evrsko območje99,598,798,4100,2101,90
  zunaj evrsko območje100,399,399,599,8105,20
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.