Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, julij 2019

V juliju 2019 izdanih 24 % gradbenih dovoljenj za stavbe več kot v juniju 2019

Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v juliju 2019 izdanih 25 % več dovoljenj, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 23 % več kot v prejšnjem mesecu.

  • 20. 8. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna površina v juliju načrtovanih stavb večja kot v juniju

Celotna površina vseh v juliju načrtovanih stavb je merila nekaj več kot 130.000 m2, kar je za 18 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2019; površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila večja za 34 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb za 7 %.

97 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 23 % višje kot v juniju, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila večja za 16 %. V primerjavi z lanskim julijem je bilo izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnje manjše za 16 %, načrtovana površina teh novogradenj pa za 5 %.  

Načrtovanih več stanovanj kot v juniju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v juliju 2019, je bila predvidena gradnja 283 stanovanj, kar je za 58 % več, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v juniju 2019. Skoraj vsa stanovanja so bila načrtovana v stanovanjskih stavbah, le eno je bilo načrtovano v nestanovanjski stavbi. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 199 stanovanj oz. 34 stanovanj več kot junija, v večstanovanjskih stavbah pa 59 stanovanj oz. 49 stanovanj več, kot jih je bilo načrtovanih v juniju. V stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine je bila v juliju načrtovana gradnja 24 stanovanj.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2019, se bo predvidoma gradilo 46 % več novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v juniju 2019, njihova površina bo večja za 22 %. V primerjavi z lanskim julijem je bilo načrtovanih 14 % manj stanovanj, njihova površina bo predvidoma manjša za 19 %. Med načrtovanimi novimi stanovanji niso upoštevana stanovanja v stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine.

Vsaj 50 stanovanj načrtovanih v osrednjeslovenski, savinjski in gorenjski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2019, se bo največ stanovanj gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 55 stanovanj (19 % vseh načrtovanih). Tej regiji sta sledili savinjska z 51 in gorenjska regija s 50 načrtovanimi stanovanji (vsaka 18 % vseh). V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji, le 2 stanovanji.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - julij 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - julij 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2019
1) Vključuje goriško, koroško, obalno-kraško, pomursko, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, julij 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj549130.05028337.756
  stanovanjske stavbe21358.89628237.648
  nestanovanjske stavbe33671.1541108
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VII 2019
VI 2019
VII 2019
VII 2018
VII 2019
VI 2019
VII 2019
VII 2018
Število122,884,0146,285,8
Površina115,694,8122,381,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.