Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, junij 2019

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo za 21 % višje kot pred petimi leti

V juniju 2019 je bilo v Sloveniji okoli 897.200 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % več kot v prejšnjem mesecu in za 2,6 % več kot v juniju 2018. Okoli 38.100 teh oseb je delalo v dejavnosti gostinstvo. 

  • 19. 8. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v juniju 2019 za 0,1 % višje kot v maju 2019 

Konec junija 2019 je bilo v Sloveniji okoli 897.200 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % več kot v prejšnjem mesecu in za 2,6 % (ali okoli 22.600) več kot konec junija 2018. Število zaposlenih oseb se je zvišalo za 0,1 % (na 804.600), število samozaposlenih oseb pa je ostalo skoraj nespremenjeno (okoli 92.600). 

Število delovno aktivnih moških se je glede na maj 2019 zvišalo za 0,1 % (na nekaj manj kot 494.800); za prav toliko (za 0,1 %) se je zvišalo tudi število delovno aktivnih žensk (na nekaj manj kot 402.500). 

Z vidika statističnih regij, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v juniju 2019 glede na maj 2019 zvišalo v osmih statističnih regijah in znižalo v štirih. Najizraziteje se je zvišalo v obalno-kraški statistični regiji, in sicer za nekaj več kot 200 ali za 0,5 % (na nekaj več kot 48.800). Glede na junij 2018 se je število delovno aktivnih oseb v juniju 2019 zvišalo v vseh statističnih regijah. Najizraziteje se je zvišalo v goriški (za 3,8 %), gorenjski (za 3,1 %) in podravski statistični regiji (za 2,9 %). 

Z vidika dejavnosti, v katerih so imele delovno aktivne osebe zaposlitev, se je število delovno aktivnih oseb v juniju 2019 glede na maj 2019 v enajstih zvišalo, v devetih pa znižalo. Glede na junij 2018 se je to število znižalo v štirih, zvišalo pa v šestnajstih dejavnostih; najbolj se je zvišalo v  dejavnosti gradbeništvo (za približno 5.900 ali za 10 %) in v  dejavnosti promet in skladiščenje (za približno 2.700 ali za 5,2 %).  

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo se je v zadnjih petih letih povečalo za 21 % 

V dejavnosti gostinstvo je konec junija 2019  delalo okoli 38.100 delovno aktivnih oseb. Od tega je bilo zaposlenih 88 %, samozaposlenih pa 12 %. 41 % je bilo moških, 59 % pa žensk. 

V gostinskih nastanitvenih dejavnostih je delalo nekaj manj kot 11.300 delovno aktivnih oseb ali 30 % vseh v gostinskih dejavnostih. 96,5 % je bilo zaposlenih in 3,5 % samozaposlenih oseb. 37,4 % je bilo moških in 62,6 % žensk.

V dejavnosti strežba jedi in pijač je delalo malo manj kot 26.900 ali 70 % delovno aktivnih oseb v gostinstvu. 85 % je bilo zaposlenih in 15 % samozaposlenih. 42 % je bilo moških in 58 % žensk. 


11 % delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo je imelo doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 74 % jih je imelo doseženo srednješolsko izobrazbo in 15 % višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Največji delež delovno aktivnih oseb z doseženo srednješolsko izobrazbo je bil v dejavnosti strežba jedi in pijač, največji delež oseb z doseženo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa v gostinskih nastanitvenih dejavnostih. 

Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo se je v juniju 2019 glede na maj 2019 povečalo za nekaj več kot 300 ali za 0,8 %, glede na junij 2018 pa za nekaj manj kot 1.300 ali za 3,4 %. V zadnjih petih letih se je povečalo za nekaj več kot 6.600 ali za 21,1 %.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.