Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, junij 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v juniju 2019 skoraj enaka kot v juniju 2018

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v juniju 2019 skoraj enaka kot v juniju 2018 in za skoraj 7 % nižja kot v maju 2019.

  • 20.8.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin precej nižja kot v juniju 2018
 
Vrednost v juniju 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za približno 1 % nižja kot v juniju 2018. Vrednost se je znižala, ker so bile odkupljene občutno manjše količine industrijskih rastlin. Vrednost odkupljenih žit je ostala približno na isti ravni kot pred enim letom. Vrednost odkupljenega krompirja je bila precej višja, ker je bila odkupljena večja količina krompirja, višja pa je bila tudi povprečna cena pridelka. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je bila višja za malo več kot 5 %.
 
Vrednost odkupljenega sadja precej višja kot v juniju 2018
 
Vrednost v juniju 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za skoraj 20 % višja kot v juniju 2018. Na zvišanje je vplivala precej višja vrednost odkupljenega sadja. Ta je bila višja, ker je bila odkupljena precej večja količina pridelka, predvsem jabolk in jagod (cene odkupljenega sadja so bile v povprečju nižje kot pred enim letom). Vrednost odkupljenih sadik je bila nižja za več kot 27 %, vrednost odkupljenih alkoholnih pijač pa za skoraj 8 %.
 
Vrednosti odkupljene perutnine, odkupljenih jajc in pa živine nižja kot v juniju 2018
 
Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v juniju 2019 za malo manj kot 2 % nižja kot pred enim letom. Vrednost odkupljene perutnine se je znižala v povprečju za skoraj 11 %, vrednost odkupljenih jajc je bila nižja v povprečju za več kot 5 % ter vrednost odkupljene živine v povprečju za približno 4 %. Vrednost odkupljenega mleka je bila za skoraj 7 % višja kot pred enim letom. Povprečna cena mleka je bila višja, količina odkupljenega mleka pa je bila za malenkost nižja.
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
VI 2019VI 2019
V 2019 
VI 2019
VI 2018
1000 EUR1)indeks
Skupaj41.27293,599,7
Poljedelstvo4.542163,898,9
  žita1.388257,4100,2
  industrijske in krmne rastline1143,02,6
  krompir591393,2162,8
  zelenjadnice2)2.552124,0105,1
Sadjarstvo in vinogradništvo3.24794,2119,7
  sadje1.02874,0341,9
  sadike3)4685,672,6
  grozdje---
  alkoholne pijače2.173108,692,5
Živinoreja33.11288,898,2
  živina9.71191,595,9
  perutnina6.80883,089,2
  jajca4)1.58781,294,7
  mleko14.71891,0106,8
  mlečni izdelki584,162,9
  kože in volna26378,765,8
  med in izdelki iz medu19184,717,6
Drugi pridelki5) 37259,994,1
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.