Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, junij 2019

Cene inputov v kmetijstvu v juniju 2019 nižje na mesečni ravni, na četrtletni ravni pa višje

Cene inputov v kmetijstvu so se v juniju 2019 v primerjavi z majem 2019 znižale v povprečju za 0,2 %. V 2. četrtletju 2019 pa so bile glede na 1. četrtletje 2019 višje v povprečju za 1,0 %.

  • 14.8.2019
  • |
  • začasni podatki
V juniju 2019 prvo znižanje cen inputov v kmetijstvu na mesečni ravni
V letu 2019 so se v juniju cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni prvič znižale (v povprečju za 0,2 %), medtem ko so bile na letni ravni višje za 2.8%. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v juniju na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,3 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa se niso spremenile.

Znižanje cen v skupinah energija in maziva ter vzdrževanje opreme
Cene v skupini energija in maziva so se v juniju 2019 glede na maj 2019 znižale v povprečju za 1,6 % (nižje cene goriv), cene v skupini vzdrževanje opreme pa za 0,1 %.

Nespremenjene cene opreme in zgradb
V primerjavi s prejšnjim mesecem v juniju 2019 nismo zabeležili sprememb cen v skupinah oprema in zgradbe.

V 2. četrtletju 2019 višje cene inputov v kmetijstvu
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 2. četrtletju 2019 v povprečju za 1,0 % višje kot v 1. četrtletju 2019 in za 3,4 % višje kot v 2. četrtletju 2018.

Na četrtletni ravni cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu višje za 1,2 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 2. četrtletju 2019 glede na 1. četrtletje višje v povprečju za 1,2 %.

V 2. četrtletju 2019 so se najbolj zvišale cene sredstev za varstvo rastlin (v povprečju za 4,1 %), najmanj pa cene gnojil (v povprečju višje za 0,1 %), medtem ko smo znižanje cen zabeležili le v skupini vzdrževanje opreme (v povprečju nižje za 0,2 %).

V primerjavi s 1. četrtletjem 2019 višje tudi cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v 2. četrtletju 2019 glede na 1. četrtletje 2019 višje v povprečju za 0,7 %. Za enak odstotek (0,7 %) so se zvišale cene opreme in zgradb.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
VI 2019
Ø 2015 
VI 2019
V 2019
VI 2019
VI 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,9799,7102,5
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva107,9098,498,1
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal89,63100,4107,4
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,48100,0101,1
Vzdrževanje opreme102,9399,9100,2
Vzdrževanje zgradb105,92100,4106,2
Drugi proizvodi in storitve110,36100,2106,1
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,59100,0103,5
Oprema110,70100,0103,9
Zgradbe110,28100,0102,1
Skupaj (input 1 + input 2)106,0199,8102,8
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
IV-VI 2019
    Ø 2015    
IV-VI 2019
I-III 2019
IV-VI 2019
IV-VI 2018
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)104,00101,2103,3
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva108,23102,8100,6
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal89,52100,1106,6
Sredstva za varstvo rastlin107,72104,1106,4
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,48100,4102,7
Vzdrževanje opreme102,9999,8100,1
Vzdrževanje zgradb105,50101,9104,8
Drugi proizvodi in storitve110,21101,9106,0
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,49100,7103,5
Oprema110,56100,7103,8
Zgradbe110,28100,7102,6
Skupaj (input 1 + input 2)106,00101,0103,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.