Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, junij 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v juniju 2019 povprečno za 0,5 % višje kot v juniju 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v juniju 2019 povprečno za 0,5 % višje kot v juniju 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju za 5,7 % nižje, cene živali in živalskih proizvodov pa v povprečju za 4,2 % višje kot v juniju 2018.

  • 14.8.2019
  • |
  • začasni podatki

Cene rastlinskih pridelkov v povprečju nižje kot v juniju 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v juniju 2019 v povprečju za 5,7 % nižje kot pred enim letom. V primerjavi z junijem 2018 so se najbolj znižale cene sadja (v povprečju za 46,8 %). Znižale so se tudi cene vina, žit in industrijskih rastlin. Cene krompirja so bile precej višje kot leto prej, višje pa so bile tudi cene zelenjadnic.
 
Cene živalskih proizvodov v povprečju višje kot v juniju 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v juniju 2019 v povprečju za 4,2 % višje kot v juniju 2018. Cene živali za zakol so bile višje v povprečju za 3,2 %. Na zvišanje so najbolj vplivale višje cene prašičev, višje pa so bile tudi cene perutnine. Cene goveda so bile nižje kot leto prej. Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju višje za 5,2 %. Povprečna cena mleka je bila za 8,0 % višja kot v juniju 2018, medtem ko je bila povprečna cena jajc za 4,6 % nižja.
 
Cene kmetijskih pridelkov v drugem četrtletju 2019 v povprečju za 1,1 % višje kot v drugem četrtletju 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju nižje za 7,2 %. Na znižanje so najbolj vplivale nižje cene sadja in vina. Cene živali in živalskih proizvodov so se zvišale v povprečju za 5,3 % (cene živalskih proizvodov so bile višje v povprečju za 8,6 %, cene živali za zakol pa za 2,0 %).
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, mesečno
VI 2019
Ø 2015
VI 2019
VI 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ112,80100,5
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic109,08106,6
RASTLINSKI PRIDELKI132,7594,3
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic140,68120,3
Žita 100,0798,5
Industrijske rastline79,8198,2
Zelenjadnice, sadike in cvetje141,11108,7
  zelenjadnice140,69109,9
  sadike in cvetje158,3879,2
Krompir (vključno seme)179,87142,8
Sadjarstvo105,1153,2
Vino105,5295,8
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI104,42104,2
Živali za zakol102,04103,2
Živalski proizvodi106,75105,2
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, četrtletno
IV-VI 2019
Ø 2015
IV-VI 2019
IV-VI 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ111,35101,1
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic108,76107,3
RASTLINSKI PRIDELKI128,0392,8
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic141,39123,6
Žita 98,6097,7
Industrijske rastline85,18104,5
Zelenjadnice, sadike in cvetje133,00111,6
  zelenjadnice136,43112,9
  sadike in cvetje119,32105,7
Krompir (vključno seme)215,22165,0
Sadjarstvo105,9654,9
Vino104,8997,4
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI105,28105,3
Živali za zakol101,38102,0
Živalski proizvodi109,08108,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.