Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, junij 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v prvem polletju 2019 glede na isto obdobje 2018 višja za 3,7 %

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so se v v prvem polletju 2019 zvišali glede na isto obdobje lani. V juniju 2019 so se na mesečni ravni znižali.

  • 9. 8. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje na mesečni ravni zopet nižja

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju 2019 za 1,6 % nižja kot v maju 2019. To je bil drugi zaporedni padec na mesečni ravni. Na letni ravni še naprej beležimo rast, vendar je bila ta rast v juniju 2019 najnižja letos (za 1,1 %).

V prvi polovici 2019 se je vrednost industrijske proizvodnje glede na isto obdobje lani sicer zvišala (za 3,7 %). Najbolj se je zvišala v predelovalnih dejavnostih (za 3,9 %), nato v rudarstvu (za 2,1 %) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 1,1 %).

3,7-odstotna polletna rast industrijske proizvodnje je najnižja polletna rast v zadnjih šestih letih, tj. po prvem polletju 2013, ko je bila rast 0,9-odstotna.

Tudi prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog nižja na mesečni ravni

Prihodek od prodaje v industriji se je v juniju 2019 na mesečni ravni znižal za 3,0 %, na letni ravni pa za 1,2 %. Padec prihodka gre pripisati predvsem znižani prodaji v predelovalnih dejavnostih na tujem trgu: tu se je na mesečni ravni prihodek znižal za 5,4 %, na letni pa za 2,0 %.

Prihodek od prodaje je bil v prvi polovici 2019 za 2,3 % višji kot v istem obdobju lani. V predelovalnih dejavnostih je bil višji za 2,9 %, v rudarstvu pa nižji za 1,0 %.

Vrednost zalog se je v juniju 2019 na mesečni ravni nekoliko znižala (za 0,2 %). Upočasnjuje se tudi rast vrednosti zalog na letni ravni: tokrat se je vrednost zalog zvišala za 3,2 %, kar je najnižja rast zalog na letni ravni po juliju 2015. Vrednost zalog se je v prvi polovici 2019 sicer zvišala za 4,7 % glede na isto obdobje lani.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VI 19
V 19 
VI 19
VI 18
I-VI 19
I-VI 18
VI 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,4101,1103,7124,1
B Rudarstvo106,4101,4102,1111,9
C Predelovalne dejavnosti98,0100,7103,9126,3
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro101,4104,7101,1102,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,998,8101,4115,5
  AE Energenti101,1104,1101,4102,2
  AI Surovine98,797,7101,3118,5
B Proizvodi za investicije98,6106,4107,6155,9
C Proizvodi za široko porabo97,3100,8104,5115,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,497,198,6129,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo96,5101,0105,7110,8
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi92,5102,1108,4127,7
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi96,295,2101,5123,7
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,2103,7104,1134,8
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi102,3102,9103,9114,6
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VI 19
V 19 
VI 19
VI 18
I-VI 19
I-VI 18
VI 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)97,098,8102,3121,3
B Rudarstvo99,1103,599,0102,2
C Predelovalne dejavnosti96,699,1102,9120,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,497,3101,7117,3
  AE Energentizzzz
  AI Surovine98,597,2101,8117,7
B Proizvodi za investicije92,396,8102,0138,5
C Proizvodi za široko porabo99,0101,5103,8112,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,096,699,7113,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,1103,3105,6111,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
VI 19
V 19 
VI 19
VI 18
I-VI 19
I-VI 18
VI 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,8103,2104,7126,5
B Rudarstvo105,5119,3144,6155,1
C Predelovalne dejavnosti99,7103,0104,6126,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,3101,7103,2119,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,4101,6103,0119,9
B Proizvodi za investicije99,0107,2109,1138,5
C Proizvodi za široko porabo99,5102,7103,8128,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,694,097,3109,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,2104,7104,6131,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2019 so začasni. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.