Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 2. četrtletje 2019

V 2. četrtletju 2019 je bila stopnja prostih delovnih mest najvišja v gradbeništvu, kjer je znašala 6,2 %.

V 2. četrtletju 2019 se je v Sloveniji ponovno povečalo število zasedenih delovnih mest, medtem ko se je število prostih delovnih mest zmanjšalo za približno 1.400. Prav tako se je za dve desetinki odstotne točke zmanjšala stopnja prostih delovnih mest, znašala je 2,3 %.

  • 8.8.2019
  • |
  • končni podatki

Ponudba prostih delovnih mest se je v drugem četrtletju 2019 nekoliko zmanjšala 

Na ravni Slovenije je bilo v drugem četrtletju 2019 zabeleženih nekaj več kot 18.500 prostih delovnih mest, kar je za približno 1.400 manj, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Povpraševanje po novi delovni sili se je najbolj zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih in trgovini, pri obeh dejavnostih je bilo zabeleženih za okoli 300 manj prostih delovnih mest, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Z vidika dejavnosti je bilo sicer zabeleženih največ prostih delovnih mest v gradbeništvu (približno 3.800), v predelovalnih dejavnostih (nekaj več kot 3.700) in v trgovini (nekaj več kot 2.500). 
Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali nekaj več kot 12.300 prostih delovnih mest, kar je bilo 66,4 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Pri teh delodajalcih je bil vrstni red področij dejavnosti z največ razpisanimi prostimi delovnimi mesti nekoliko drugačen kot na ravni Slovenije. Največ jih je bilo razpisanih v predelovalnih dejavnostih, nato v gradbeništvu in kot tretje področje je sledilo področje trgovine, s skoraj 1.600 razpisanimi prostimi delovnimi mesti. 

Število zasedenih delovnih mest tudi tokrat višje kot v prejšnjem četrtletju

Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da se število zasedenih delovnih mest povečuje že od drugega četrtletja 2014. V 2. četrtletju 2019 je bilo okoli 772.100 ali 5.700 več zasedenih delovnih mest kot v prejšnjem četrtletju. 81,5 % vseh zasedenih delovnih mest je bilo pri delodajalcih z vsaj 10 zaposlenimi osebami. 
In v katerih dejavnostih se je najbolj povečalo število zasedenih delovnih mest? Največji porast je bil tokrat zabeležen v dejavnosti gradbeništva (za okoli 1.500) in v trgovini, kjer je bilo za približno 1.000 več zasedenih delovnih mest kot v prejšnjem četrtletju.   

Stopnja prostih delovnih mest nižja za dve desetinki odstotne točke

Stopnja prostih delovnih mest je v 2. četrtletju 2019 znašala 2,3 %, kar je za dve desetinki odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je zmanjšala za tri desetinke odstotne točke. Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat v gradbeništvu (6,2 %), najnižja (0,4 %) pa v dejavnosti javne uprave in obrambe.

Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.