Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, junij 2019

Izvoz in uvoz v juniju 2019 višja kot v juniju 2018

V juniju 2019 sta bila tako izvoz kot uvoz Slovenije po 3,3 % višja kot v juniju 2018. Izvoz je znašal 2.813,7 milijona EUR, uvoz pa  2.688,8 milijona EUR.

  • 9. 8. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v juniju 2019 višja kot v juniju 2018

V juniju 2019 sta bila tako izvoz kot uvoz Slovenije vsak za 3,3 % višja kot v juniju 2018. Izvoz je znašal 2.813,7 milijona EUR, uvoz pa 2.688,8 milijona EUR. Vrednosti izvoza in uvoza v juniju 2019 sta bili tudi višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v preteklem letu (izvoz za 9,4 %, uvoz za 5,1 %).

Presežek v blagovni menjavi s tujino je v juniju 2019 znašal 124,9 milijona EUR in je bil najvišji v letošnjem letu. Pokritost uvoza z izvozom je bila 104,6-odstotna.

Blagovna menjava v juniju 2019 z državami članicami EU nižja, z državami, ki niso članice EU, pa višja kot v juniju 2018


V države članice EU je Slovenija v juniju 2019 izvozila za 2.046,8 milijona EUR blaga, kar je za 1,8 % manj kot v juniju 2018. Iz teh držav je uvozila za 1.936,7 milijona EUR blaga, kar je za 5,0 % manj kot v juniju 2018. Glede na junij 2018 se je pri trgovanju z državami članicami EU v juniju 2019 tako pri izvozu kot pri uvozu najbolj znižala vrednost trgovanja s proizvodi iz skupine cestnih vozil.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija junija 2019 izvozila za 766,9 milijona EUR blaga ali 20,2 % več kot junija 2018 in iz njih uvozila za 752,1 milijona EUR blaga ali 33,0 % več kot junija 2018. Pri trgovanju s to skupino držav se je v primerjavi z junijem 2018 pri obeh tokovih blagovne menjave najbolj povečala vrednost trgovanja s proizvodi iz skupine medicinski in farmacevtski proizvodi.

Izvoz in uvoz v prvem polletju 2019 višja kot v istem obdobju 2018

Izvoz je bil v prvem polletju leta 2019 za 9,2 % višji od izvoza v istem obdobju prejšnjega leta (znašal je 16.832,1 milijona EUR), uvoz pa je bil višji za 11,2 % (znašal je 16.784,2 milijona EUR).

Vrednost izvoza je v prvem polletju letos za 0,3 odstotne točke presegla vrednost uvoza. Tako je Slovenija v blagovni menjavi s tujino tudi na polletni ravni ustvarila presežek v trgovinski bilanci, ki je znašal 47,9 milijona EUR.
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
VI 2019I–VI 2019VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
1.000 EURindeks
Izvoz2.813.73416.832.120103,3109,2
EU-282.046.84712.733.73998,2106,4
države nečlanice EU766.8874.098.381120,2119,0
Uvoz2.688.81216.784.217103,3111,2
EU-281.936.73712.464.92295,0104,3
države nečlanice EU752.0754.319.295133,0137,4
Trgovinska bilanca124.92247.903-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %104,6100,3-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni junija 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.