Poraba mineralnih gnojil, Slovenija, 2018

Poraba mineralnih gnojil se v kmetijstvu v Sloveniji že tretje leto zapored ni bistveno spremenila

V 2018 je bilo v kmetijstvu v Sloveniji porabljenih okoli 129.000 ton mineralnih gnojil ali 1 % manj kot v 2017. Glavnih rastlinskih hranil iz teh gnojil pa  je bilo  porabljenih skupaj in na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi za 1 % več kot v 2017.

  • 21.8.2019
  • |
  • končni podatki

Ocenjujemo, da so kmetijski pridelovalci v Sloveniji imeli v letu 2018 na razpolago ali so porabili za gnojenje kmetijskih površin okoli 129.000 ton mineralnih gnojil (1 % manj kot v letu 2017). Ta gnojila so vsebovala 47.582 ton glavnih rastlinskih hranil (ali za 1 % več kot v letu 2017).

Upoštevajoč navedene podatke, je bil hektar kmetijska zemljišča v uporabi v letu 2018 pognojen v povprečju s 57 kg dušika (N), z 19 kg fosforjevega rastlinskega hranila (P2O5) in s 23 kg kalijevega rastlinskega hranila (K2O). To pomeni, da je bilo fosforjevega rastlinskega hranila (P2O5) porabljenega skupaj okoli 9.132 ton (oziroma skoraj prav toliko kot v letu 2017), dušikovega rastlinskega hranila (N) okoli 27.293 ton (ali za 1 % več kot v 2017) in kalijevega rastlinskega hranila (K2O) okoli 11.157 ton (ali prav  tako za približno 1 % več kot v 2017). 
V kmetijstvu porabljena glavna rastlinska hranila iz mineralnih gnojil, Slovenija
V kmetijstvu porabljena glavna rastlinska hranila iz mineralnih gnojil, Slovenija
Vir: SURS
Poraba mineralnih gnojil in glavnih rastlinskih hranil v kmetijstvu, Slovenija, 2018
        Skupna poraba      Poraba na hektar
kmetijskih zemljišč v uporabi
tindeks
2018
2017
kg/haindeks
2018
2017
Mineralna gnojila128.76998,727099,5
Rastlinska makrohranila1)47.582100,6100101,4
  dušik (N)27.293100,857101,6
  fosfor (P2O5)9.132100,019100,5
  kalij (K2O)11.157100,823101,7
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.