Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, junij 2019

V juniju 2019 več prihodov in prenočitev turistov

V juniju 2019 je Slovenijo obiskalo skoraj 700.000 turistov; prenočitev v turističnih nastanitvenih obratih je bilo okoli 1,7 milijona. Tuji turisti so ustvarili 75 % vseh turističnih prenočitev. V primerjavi z junijem 2018 se je število prihodov povečalo za 13 %, število prenočitev pa za 10 %.

  • 31. 7. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Junij 2019 po številu prihodov in prenočitev uspešnejši kot junij 2018
Prihodov domačih turistov je bilo v letošnjem juniju 4 % več, prenočitev pa približno enako kot v juniju 2018, tuji turisti pa so v letošnjem juniju ustvarili 16 % več prihodov in 14 % več prenočitev kot v juniju 2018.

Znatno povečanje prenočitev turistov iz Nemčije
V juniju 2019 so v Sloveniji največ turističnih prenočitev med tujimi turisti ustvarili turisti iz Nemčije (19 %), sledili so jim turisti iz Avstrije (9 %) in nato Italije (6 %). Prenočitev nemških turistov je bilo v letošnjem juniju skoraj 50 % več kot v juniju 2018.

Gorske občine še vedno na prvem mestu
Tudi v juniju 2019 so največ prenočitev beležili v gorskih občinah (538.000 ali 32 %), sledile so obmorske (22 %) in nato zdraviliške občine (18 %). V gorskih občinah je bilo število prenočitev za 22 % večje kot lani v enakem obdobju.

Ljubljana in Piran
Tuji turisti so največkrat prenočili v Ljubljani, Piranu in na Bledu, medtem ko so domači turisti v juniju 2019 največkrat prenočili v občinah Piran in Izola.

Občuten porast prenočitev v kampih
Kampi so se med kategorijami obratov sicer v mesecu juniju 2019 po prenočitvah uvrstili na tretje mesto (prvo so zasedli hoteli, drugo pa zasebne sobe, apartmaji in hiše), vendar so glede na junij 2018 zabeležili največji porast prenočitev (več kot 28 %).

V prvi polovici leta več prihodov in prenočitev
Prihodov domačih turistov je bilo v prvi polovici leta 3 % več, prenočitev pa približno enako kot v enakem obdobju lani; tuji turisti pa so v prvi polovici leta ustvarili 8 % več prihodov in 6 % več prenočitev kot v prvih šestih mesecih leta 2018.

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Turistični promet, Slovenija – začasni podatki
Turistični promet, Slovenija – začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, junij 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VI 2019I–VI 2019VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
VI 2019I–VI 2019VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj690.3162.565.102113,2106,41.678.8796.315.814110,0104,3
Domači152.839733.104104,1103,3428.5912.014.34899,7100,5
Tuji537.4771.831.998116,1107,81.250.2884.301.466114,0106,1
  od tega
iz Nemčije89.091189.090150,3113,5234.797494.687148,7112,0
iz Avstrije45.705181.644134,9105,6117.594460.782123,4103,7
iz Italije39.024247.75795,6102,879.046512.53794,4102,8
iz Združenega kraljestva22.40260.74698,598,364.051175.60099,499,4
iz Češke26.33853.141117,2116,562.076136.657121,2120,8
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, junij 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VI 2019I–VI 2019VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
VI 2019I–VI 2019VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj690.3162.565.102113,2106,41.678.8796.315.814110,0104,3
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine85.179479.70299,0102,9294.4131.572.36396,8101,3
  Gorske občine233.428706.687123,1107,4537.8841.705.284122,4107,5
  Obmorske občine120.828400.356110,1104,1369.4161.115.148106,7102,2
  Ljubljana113.466460.088112,1111,7219.870909.950111,9109,0
  Mestne občine55.012227.522112,6103,0108.737479.880103,599,4
  Druge občine82.403290.747111,3108,5148.559533.189109,7104,5
Nastanitveni obrati
  Hoteli299.4591.406.887106,8104,4705.3173.324.267102,7101,2
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše138.348450.522120,6129,5355.1691.195.982117,2132,9
  Kampi  109.830211.374128,8116,0287.462547.997128,2111,2
  Mladinski hoteli28.54994.731109,599,453.503193.037106,497,7
  Apartmajska naselja  13.46066.48695,959,945.784214.98697,663,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki nastanitvene statistike za junij 2019 bodo objavljeni 23. avgusta 2019 v podatkovni bazi SiStat in na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.