Plače zaposlenih pri pravnih osebah Slovenija, junij 2019

Povprečna bruto plača za junij 2019 za 0,6 % nižja od bruto plače za maj 2019

Povprečna bruto plača za junij 2019 je znašala 1.717,78 EUR. Od povprečne bruto plače za maj 2019 je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 0,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za prvo polletje 2019 pa je bila višja od plače za prvo polletje 2018.

  • 16.8.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za junij 2019 nižja od plače za maj 2019
Povprečna bruto plača za junij 2019 je znašala 1.717,78 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 0,9 %. Povprečna neto plača za junij 2019 je znašala 1.107,96 EUR in je bila nominalno za 0,5 %, realno pa za 0,8 % nižja od neto plače za prejšnji mesec.

Povprečna mesečna plača za prvo polletje 2019 pa se je glede na plačo za prvo polletje 2018 zvišala, in sicer v bruto znesku nominalno za 4,3 % (oz. realno za 2,8 %), v neto znesku pa nominalno za 3,6 % (oz. realno za 2,1 %).

Povprečna plača za junij 2019 nižja od plače za maj 2019 le v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za junij 2019 se je v primerjavi s plačo za maj 2019 v javnem sektorju zvišala (za 0,3 %), v zasebnem sektorju pa znižala (za 1,0 %).

Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2019 pa se je glede na plačo za isto obdobje 2018 zvišala v obeh sektorjih, in sicer v javnem sektorju za 4,5 %, v zasebnem sektorju pa za 3,3 %.

Zvišanje povprečne plače za junij 2019 (glede na plačo za maj 2019) najbolj opazno v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za junij 2019 se je v primerjavi s plačo za maj 2019 najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 9,5 %), najbolj pa se je znižala v dejavnosti rudarstvo (za 3,7 %).

Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2019 je bila od plače za prvo polletje 2018 višja v vseh dejavnostih, razen v dejavnosti rudarstvo, kjer je bila za 3,6 % nižja. Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2019 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.594,14 EUR).

Rast plač za prvo polletje 2019 najvišja v statistični regiji jugovzhodna Slovenija
Povprečna mesečna plača za prvo polletje 2019 se je v primerjavi z istim obdobjem 2018 najbolj zvišala zaposlenim pri pravnih osebah v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, in sicer za 5,4 % bruto oz. 4,5 % neto. Kljub temu pa so imeli najvišjo povprečno mesečno plačo za prvo polletje 2019 zaposleni pri pravnih osebah v osrednjeslovenski statistični regiji (1.914,43 EUR bruto oz. 1.215,92 EUR neto).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2019
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, junij 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VI 2019Ø I-VI 2019Ø IV-VI 2019VI 2019
V 2019
VI 2019
VI 2018
Ø I-VI 2019
Ø I-VI 2018
EURindeks
Bruto1.717,781.728,761.725,5399,4103,9104,3
Javni sektor2.048,482.030,392.037,29100,4105,3105,3
  od tega sektor država2.058,522.035,302.044,76100,7106,7106,2
Zasebni sektor1.566,381.589,981.582,4898,8103,2103,9
Neto1.107,961.114,831.112,2799,5103,2103,6
Javni sektor1.306,801.297,971.300,61100,3104,6104,5
  od tega sektor država1.315,641.302,931.308,06100,7105,7105,4
Zasebni sektor1.016,921.030,571.025,8599,0102,6103,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za junij 2019 bodo objavljeni 26. avgusta 2019 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.