Muzejska in galerijska dejavnost, Slovenija, 2018

Muzeji in galerije v Sloveniji v 2018 pripravili 1.446 razstav in okoli 39.700 izobraževalnih dogodkov

Muzeji, muzejske zbirke in galerije v Sloveniji so v 2018 pripravili 1.446 razstav. Ogledalo si jih je več kot 2,7 milijona obiskovalcev, kar je v povprečju okoli 7.500 obiskovalcev na dan.

  • 14.8.2019
  • |
  • končni podatki

Na muzejskih in galerijskih razstavah več kot 2,7 milijona obiskovalcev

V letu 2018 so v muzejih, muzejskih zbirkah in galerijah pripravili 1.446 razstav, 245 je bilo stalnih in 1.202 občasnih. Razstave si je ogledalo 2.733.597 obiskovalcev, od teh jih je bilo 29,9 % tujcev. Leto prej si je 3.161.866 obiskovalcev, 27,0 % med njimi je bilo tujcev, ogledalo 1.486 razstav.

Posamezno razstavo si je v letu 2018 tako ogledalo povprečno 1.890 obiskovalcev (v 2017: 2.128), med njimi pa je bilo v povprečju 550 otrok in mladine (v 2017: 639).

Muzeji in galerije so v 2018 iztržili skoraj 3,5 milijona evrov od prodaje vstopnic, obiskovalec pa je v povprečju plačal za ogled razstave 4,02 evra (v 2017: 4,28 evra). Vendar vsem obiskovalcem ni bilo treba plačati vstopnine; po naših podatkih so muzeji in galerije izdali tudi več kot 614.400 brezplačnih vstopnic (v 2017: 519.319).

Gostovanja z razstavami

Slovenski muzeji in galerije so v 2018 s 398 razstavami gostovali v drugih ustanovah; z največ (305) razstavami so gostovali v drugem kraju v Sloveniji, s 66 razstavami so gostovali v drugih državah članicah EU in s 27 razstavami zunaj EU. Leta 2017 je bilo približno 14 % več gostovanj z razstavami, razmerje glede na geografsko področje pa je bilo podobno: 76 % po Sloveniji, 17 ali 18 % v drugih državah članicah EU in 6 ali 7 % zunaj EU.

Bogastvo muzejev in galerij

Muzeji, muzejske zbirke in galerije so v letu 2018 hranile 7,7 milijona muzejskih oz. galerijskih predmetov; 58,2 % teh predmetov je bilo inventariziranih. Največ, tj. 40,6 %, je bilo vizualnih oz. likovnih predmetov, vključno s fotografijami; same fotografije pa so predstavljale 93,9 % vizualnih predmetov. Izsledki našega raziskovanja kažejo tudi, da proces evidentiranja, dokumentiranja, urejanja in inventarizacije muzejskih predmetov lahko do določene mere spremeni razvrstitev predmetov glede na vrsto teh predmetov v primerjavi s predhodnim letom; v letu 2018 je na primer prišlo do take prerazvrstitve večjega števila fotografij med zgodovinske muzejske predmete.

Muzeji in galerije so v 2018 največ predmetov pridobili z donacijami (v 2017 z odkupom), in sicer 92,7% vseh predmetov, preostale so pridobili z arheološkimi izkopavanji, z zapuščinami, z volili ali kako drugače. Muzejski in galerijski delavci ocenjujejo, da je znašala skupna vrednost v 2018 pridobljenih in odkupljenih predmetov približno okrog 5,6 milijona evrov (v 2017: okrog 1,3 milijona evrov).

Izobraževalna vloga muzejev in galerij

V muzejih pripravljajo za obiskovalce tudi različne delavnice, vodene oglede, interaktivne programe, predavanja, pogovore ipd. V letu 2018 so pripravili 39.747 takih dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 965.000 oseb, od teh jih je bilo 54 %  otrok in mladine.

Podrobnejši pregled pokaže tudi, da je bilo v ponujenem programu največ, 63,3 %, vodenih splošnih in posebnih ogledov. Sledile so delavnice (16,6 %), interaktivni programi (11,5 %), predavanja (3,8 %) in drugo (4,8 %). Muzeji in galerija so v preteklem letu najbolj povečali ponudbo interaktivnih dogodkov: s 3.925 v 2017 na 4.554 v 2018.

Poleg izobraževalne dejavnosti so opravljali muzeji in galerije v 2018 tudi kongresno dejavnost (11 muzejev oz. galerij), imeli muzejsko trgovino (56), izdajali so lastne publikacije (53), imeli gostinski lokal (4), oddajali prostore v najem (40) in izvajali še druge dejavnosti (13).

Muzejski in galerijski uslužbenci

V letu 2018 je v muzejih, muzejskih zbirkah in galerijah delalo 1.028 zaposlenih oseb in 2.028 zunanjih sodelavcev. Od redno zaposlenih jih je bilo 13,8 % mlajših od 35 let in večina (925) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom. Med zunanjimi sodelavci so prevladovali študenti (32,3 %), sledili so sodelavci z avtorskimi pogodbami (25,4 %), prostovoljni, neplačani delavci (13,8 %), samozaposleni v kulturi (9,8 %), sodelavci s podjemnimi pogodbami  (9,3 %) itd.

Dostop do vseh muzejev in galerij ponuditi vsem!

Dostop za gibalno ovirane osebe je v 2018 med 93 muzeji, muzejskimi zbirkami in galerijami delno uredilo 49 teh ustanov, 32 pa je omogočilo tem osebam povsem urejen dostop. Senzorno oviranim osebam dostop do muzejev, muzejskih zbirk in galerij še ni bil omogočen v takem obsegu: povsem urejen je bil dostop v 6 ustanovah, 40 ga je omogočilo delno, preostalih 47 pa dostopa za senzorno ovirane osebe še ni ponujalo.

Kako se financirajo muzeji in galerije

Prihodki muzejev in galerij so v 2018 znašali skupaj 51,7 milijona evrov: 81,9 % tega zneska so bili prihodki iz javnih sredstev, 17,2 % lastni prihodki, 1,0 % teh sredstev pa so muzeji in galerije prejeli od sponzorjev (domačih ali iz tujine). Glavni del javnih virov so muzeji in galerije prejeli iz državnega proračuna (60,7 % od vseh prihodkov), sledili so prihodki iz občinskih proračunov (17,8 %) in iz EU (3,3 %).

Muzejski in galerijski predmeti, Slovenija, 2018
Muzejski in galerijski predmeti, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Muzejski in galerijski predmeti in dela, Slovenija
201620172018
Predmeti in dela - skupaj6.922.2947.729.6077.679.177
  inventarizirani4.508.9104.772.1324.466.554
Pridobljeni in odkupljeni predmeti - skupaj91.133366.148192.429
  odkupljeni predmeti15.751327.7844.833
  od tega odkupljeni predmeti še živečih avtorjev3736888
  donacije63.10424.199178.474
  arheološka izkopavanja (samo inventarizirani predmeti)3.7025.321631
  zapuščine, volila in drugo8.5768.8448.492
Vrednost odkupljenih in pridobljenih predmetov (EUR)2.763.2811.292.2845.655.924
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Razstave in obiskovalci, Slovenija
201620172018
Razstave - skupaj1.2891.4861.446
  občasne9861.2011.202
  stalne304284245
Obiskovalci - skupaj3.236.5043.161.8662.733.597
  tujci775.672854.545817.000
  otroci in mladina866.977949.877795.323
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Vzgojno-izobraževalna dejavnost v muzejih in galerijah, Slovenija
ProgramiVsi udeleženciOtroci in mladina
201620172018201620172018201620172018
Programi - skupaj37.17739.40439.747876.957912.489965.162492.640544.243521.602
  vodeni ogledi (splošni in posebni)25.93725.60725.143501.516568.792526.107292.748335.173295.318
  interaktivni programi 2.7803.9254.554103.54471.826113.37568.10659.82673.969
  delavnice6.0966.8046.606144.316146.254160.280113.204127.995132.547
  predavanja, pogovori1.4641.7751.52248.20756.53557.3296.8894.3534.771
  drugo (koncerti ipd.)8991.2931.92279.37469.082108.07111.69316.89714.998
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Zaposlene osebe in zunanji sodelavci v muzejih in galerijah, Slovenija
201620172018
Zaposlene osebe - skupaj1.0551.0721.028
  za polni delovni čas946968925
  za čas, krajši od polnega delovnega časa109104103
  mlajše od 35 let173164142
Zunanji sodelavci - skupaj2.2002.2442.028
  samozaposleni v kulturi360286198
  samostojni podjetniki brez samozaposlenih v kulturi238288139
  zaposleni prek agencij in v d.o.o.893451
  študenti723791656
  prostovoljni, neplačani delavci, prek javnih del in društev225262281
  po podjemni pogodbi9190189
  po pogodbi o avtorskem delu472492515
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Viri financiranja in stroški za izvajanje muzejske in galerijske dejavnosti (v EUR), Slovenija
201620172018
Prihodki - skupaj46.394.77150.784.18151.709.818
  prihodki iz javnih sredstev 37.213.69240.638.48942.331.250
  lastni prihodki 8.522.2179.664.7088.885.217
  prihodki iz sponzorstev in donacij 658.863480.984493.351
Stroški - skupaj45.996.63850.215.25950.493.673
  stroški dela in stroški za izplačila zunanjim sodelvacem28.721.27829.534.46429.418.679
  neposredni in splošni stroški za izvajanje kulturne dejavnosti15.439.33316.944.13817.115.897
  investicijski stroški999.0042.157.7721.674.647
  drugi poslovni stroški837.0231.578.8842.284.450
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.