Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, julij 2019

Cene v juliju 2019 na letni ravni v povprečju za 2,0 % višje, na mesečni ravni pa za 0,7 % nižje

Drobnoprodajne cene so bile v juliju 2019 na letni ravni v povprečju za 2,0 % višje, na mesečni ravni pa za 0,7 % nižje. K letni inflaciji so podražitve blaga in storitev prispevale po 1,0 odstotne točke. Na mesečni ravni smo imeli deflacijo, predvsem zaradi sezonskih znižanj cen oblačil in obutve.

  • 31.7.2019
  • |
  • končni podatki
Cene na letni ravni v povprečju višje

V juliju 2019 smo imeli na letni ravni 2,0-odstotno inflacijo (v juliju 2018 je bila 1,9-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v juliju 2018 je bila 1,5-odstotna). 

Storitve so se v enem letu podražile za 2,9 %, blago pa za 1,5 %. Cene blaga dnevne porabe in cene poltrajnega blaga so bile za 1,9 % oz. 1,6 % višje, cene trajnega blaga pa v povprečju enake kot v istem mesecu prejšnjega leta. 

K letni inflaciji so prispevale največ, 0,6 odstotne točke, višje cene blaga in storitev iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem so se podražile za 7,1 %, električna energija, plin in druga goriva pa za 3,7 %); 0,5 odstotne točke pa so prispevale višje cene hrane (za 3,1 %). 

Letno inflacijo so blažile (za 0,2 odstotne točke) nižje cene goriv in maziv za osebna vozila (za 3,5 %).


Cene na mesečni ravni v povprečju nižje zaradi poletnih razprodaj 

Cene življenjskih potrebščin so bile v juliju 2019 v povprečju za 0,7 % nižje kot v prejšnjem mesecu. 

Na skupno znižanje cen so najbolj vplivale poletne razprodaje oblačil in obutve. Nižje cene oblačil (za 13,1 %) so k mesečni deflaciji prispevale 0,7 odstotne točke, nižje cene obutve (za 10,0 %) pa 0,2 odstotne točke; 0,1 odstotne točke so prispevale še nižje cene pogonskih goriv (dizelsko gorivo za 2,4 %, bencin za 2,3 %) ter druge manjše julijske pocenitve.

Mesečno deflacijo so na drugi strani za 0,4 odstotne točke ublažile višje cene počitniških paketov (za 10,9 %).


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2019 2,0-odstotna (v juliju 2018 je bila 2,1-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,7-odstotna. 

Storitve so se v letu dni podražile za 3,1 %, blago pa za 1,4 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale, in sicer za 1,8 % oz. 1,0 %, cene trajnega blaga pa so se za 0,1 % znižale.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2019 1,3-odstotna (v maju 2019 je bila 1,2-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,6-odstotna (enaka kot v maju 2019). Najnižja je bila v Grčiji (0,2-odstotna), najvišja pa v Romuniji (3,9-odstotna); v Sloveniji je bila 1,9-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VII 19
VII 18
VII 19
VI 19 
VII 19 
XII 18
I–VII 19
I–VII 18
VII 19–VIII 18
VII 18–VIII 17
VII 19
Ø 15 
Skupaj102,099,3101,7101,6101,7105,18
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,999,9104,0101,1101,5108,79
02 Alkoholne pijače in tobak101,6100,5102,3100,6100,7106,14
03 Oblačila in obutev103,287,889,2100,9100,392,79
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo104,899,7101,7104,7104,9110,02
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj102,299,3100,4101,1101,0102,28
06 Zdravstvo101,299,3100,8101,8101,5103,56
07 Prevoz98,799,5100,699,3100,098,70
08 Komunikacije99,599,698,1101,2101,4103,52
09 Rekreacija in kultura102,0103,7109,3101,9101,9109,96
10 Izobraževanje103,5100,0102,5102,9102,9108,60
11 Restavracije in hoteli102,9100,1104,8103,0102,9110,83
12 Raznovrstno blago in storitve101,8100,1101,6101,7101,7106,57
  Blago101,598,3100,0100,9101,2102,37
  Storitve102,9101,3105,1103,0102,8111,21
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VII 19
VII 18
VII 19
VI 19 
VII 19 
XII 18
I–VII 19
I–VII 18
VII 19–VIII 18
VII 18–VIII 17
VII 191)
Ø 15 
Skupaj2,0-0,71,61,61,8105,38
01 Hrana in brezalkoholne pijače3,1-0,14,01,41,7108,63
02 Alkoholne pijače in tobak1,70,52,20,50,6106,08
03 Oblačila in obutev2,3-12,6-12,40,2-0,490,41
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo4,8-0,41,65,15,4110,86
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,8-0,40,31,00,9100,63
06 Zdravstvo1,9-0,71,52,52,3105,05
07 Prevoz-1,4-0,50,7-0,60,4100,10
08 Komunikacije-1,4-0,5-2,50,61,1103,44
09 Rekreacija in kultura2,42,87,41,81,8109,21
10 Izobraževanje3,10,02,22,72,7107,87
11 Restavracije in hoteli3,50,24,63,33,1111,16
12 Raznovrstno blago in storitve1,80,21,71,51,3106,40
  Blago1,4-1,60,00,81,2102,09
  Storitve3,10,94,53,02,8111,17
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.