Energetika, Slovenija, junij 2019

Junija 2019 je bila neto proizvodnja električne energije za 21 % večja kot junija 2018

Proizvodnja električne energije se je v juniju 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala  za 2 %,  prav tako se je povečala oskrba z energenti.

  • 25. 7. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije v juniju večja kakor maja
Junija 2019 je bila neto proizvodnja električne energije 1426 GWh in se je glede na maj 2019 povečala za 2 %, poraba je bila 1165 GWh in se je glede na maj  2019 zmanjšala za 1 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je povečala za 6 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 2 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja manjša za 4 %.
Skupna poraba goriv v termoelektrarnah je bila junija 2019 manjša za 5 %.
Junija 2019 smo uvozili 750 GWh, izvozili pa 971 GWh električne energije.

Porast oskrbe z energenti v juniju 2019
V juniju 2019 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri zemeljskemu plinu, črnemu premogu in antracitu in pri ekstra lahkemu kurilnemu olju. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 27 %, 18 %, in 9 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z motornim bencinom za 17 %, drugimi naftnimi proizvodi za 10 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 9 %, dizelskim gorivom za 5  %, ter rjavim premogom in lignitom za 2 %.
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, junij 2019
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, junij 2019
Vir: SURS
Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija
V
2019
VI
2019
VI2019
V2019
TJindex
Skupaj3.2713.10895
Črni premog (NCV)8450
Rjavi premog in lignit (NCV)2.8842.890100
Naftni proizvodi (NCV)3133
Zemeljski plin (GCV)15612077
Druga goriva (NCV)2209342
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
V
2019
VI
2019
VI2019
V2019
indeks
Črni premog in antracit (ton)1.2231.00282
Koks (t)2.3242.321100
Rjavi premog in lignit (t)236.702240.906102
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.4596.39199
Motorni bencin, neosvinčen (t)33.15038.891117
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)2.9463.224109
Dizelsko gorivo (t)117.296123.093105
Kurilno olje, ekstra lahko (t)8.0947.36691
Drugi naftni proizvodi (t)10.42611.427110
Zemeljski plin (1.000 Sm3)67.30649.03473
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.