Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, maj 2019

V maju največji obisk v gorskih občinah

Maja 2019 so v turističnih nastanitvenih obratih našteli kar 499.942 prihodov turistov in več kot 1,1 milijona turističnih prenočitev; prihodov je bilo približno toliko kot v maju 2018, prenočitev pa za 4 % manj. Tuji turisti so ustvarili 73 % vseh turističnih prenočitev.

  • 24. 7. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Prihodov domačih turistov v maju 2019 več kot v maju 2018
V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v maju 2019 zabeleženih kar 499.942 prihodov turistov in več kot 1,1 milijona turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo približno 118.000 (kar je 11 % več kot v maju 2018), njihovih prenočitev pa približno 306.000 (kar je 4 % več kot v maju 2018). Prihodov tujih turistov je bilo približno 382.000 (kar je sicer 3 % manj kot v maju 2018), njihovih prenočitev pa približno 834.000 (kar je 7 % manj kot v maju 2018). Več kot 73 % vseh turističnih prenočitev so spet ustvarili tuji turisti.

Nemški turisti na prvem mestu
Ključni turistični trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v maju 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Nemčija (več kot 12 % ali več kot 102.000 prenočitev), Avstrija (12 %), Italija (7 %), Združene države (5 %) in Združeno kraljestvo (skoraj 5 %).

Turisti s skoraj vseh prej omenjenih ključnih turističnih trgov so v maju 2019 ustvarili pri nas manj prenočitev kot v maju 2018. Povečanje števila prenočitev je bilo opaznejše le pri turistih iz Združenih držav (za 7 %), zmanjšanje pa pri turistih iz Nemčije (za 30 %); sledili so turisti iz Avstrije (za 14 %), turisti iz Združenega kraljestva (za 5 %) in turisti iz Italije (tudi za 5 %).

Največ prenočitev v gorskih občinah
Z vidika vrst turističnih občin je bilo v maju 2019 ustvarjenih največ prenočitev turistov v gorskih občinah (24 % ali skoraj 272.000), sledile so zdraviliške občine (22 %), obmorske občine (19 %) in občina Ljubljana (18 %).

Število prenočitev je bilo v maju 2019 večje kot v maju 2018 v občini Ljubljana (za 2 %), v zdraviliških občinah je bilo približno enako kot v maju 2018, v obmorskih in gorskih občinah pa je bilo nižje (v obmorskih občinah za 11 %, v gorskih za 10 %).

Več kot 600.000 prenočitev ustvarjenih v hotelih
Največ prenočitev so turisti ustvarili v hotelih (54 % ali več kot 619.000), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (18 %) ter kampi (8 %).

V hotelih je bilo število prenočitev v maju 2019 približno enako kot v maju 2018, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah ter v kampih pa je bilo nekoliko nižje (v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za 2 %, v kampih za 32 %).

Do konca maja že več kot 4,6 milijona turističnih prenočitev
V prvih petih mesecih leta 2019 je bilo v Sloveniji zabeleženih več kot 1,8 milijona prihodov turistov in več kot 4,6 milijona njihovih prenočitev, kar je 4 % več prihodov in 2 % več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, maj 2019 – podrobni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
V 2019I–V 2019V 2019
V 2018
I–V 2019
I–V 2018
V 2019I–V 2019V 2019
V 2018
I–V 2019
I–V 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj499.9421.874.786100,4104,11.140.0314.636.93595,6102,3
Domači118.317580.265111,0103,1305.8131.585.757104,0100,7
Tuji381.6251.294.52197,5104,6834.2183.051.17892,8103,2
  od tega
  iz Nemčije42.84399.99975,193,1102.330259.89070,191,6
  iz Avstrije42.419135.93986,398,4101.235343.18885,898,4
  iz Italije31.767208.733102,8104,261.604433.49195,5104,4
  iz Združenih držav19.78239.804108,0111,742.34288.705106,9112,7
  iz Združenega kraljestva14.63638.34496,398,139.277111.54995,099,3
  iz drugih azijskih držav22.51557.241113,8126,934.49497.185101,8119,6
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in nastanitvenih obratih, maj 2019 – podrobni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
V 2019I–V 2019V 2019
V 2018
I–V 2019
I–V 2018
V 2019I–V 2019V 2019
V 2018
I–V 2019
I–V 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj499.9421.874.786100,4104,11.140.0314.636.93595,6102,3
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine74.342394.523106,0103,7254.4371.277.950100,3102,4
  Gorske občine133.788473.25994,3101,0271.7851.167.40089,8101,8
  Obmorske občine82.787279.52892,7101,7216.335745.73288,7100,1
  Ljubljana99.016346.622106,9111,6199.581690.080102,5108,1
  Mestne občine45.543172.510103,6100,287.407371.14398,398,2
  Druge občine64.466208.344107,0107,4110.486384.630101,8102,6
Nastanitveni obrati
  Hoteli282.4511.107.428105,7103,8619.1582.618.950100,6100,8
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše84.698312.174101,3133,8207.530840.81398,4140,9
  Kampi37.014101.54473,2104,791.900260.53567,697,0
  Mladinski hoteli20.29566.18297,595,637.699139.53493,194,7
  Počitniški domovi12.94952.167103,591,035.205154.588101,589,1
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.