Gospodarska klima, Slovenija, julij 2019

Gospodarsko razpoloženje v juliju 2019 boljše kot v juniju

Gospodarsko razpoloženje se je v juliju 2019 na mesečni ravni izboljšalo, na letni ravni pa poslabšalo, vendar je bilo še vedno precej nad dolgoletnim povprečjem.

  • 25. 7. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni boljše

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juliju 2019 (6,9 odstotne točke) za 1,4 odstotne točke višja kot v juniju 2019 (5,5 odstotne točke).

Boljše gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni je bilo predvsem posledica vpliva izboljšanja razpoloženja v predelovalnih dejavnostih (za 1,4 odstotne točke), medtem ko kazalniki zaupanja v preostalih dejavnostih niso imeli večjega vpliva.

Na letni ravni poslabšanje

Na letni ravni se je kazalnik gospodarske klime znižal za 3,7 odstotne točke.

Na poslabšanje gospodarskega razpoloženja na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,1 odstotne točke). Negativno so na gospodarsko razpoloženje vplivali še kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,7 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,6 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bil pozitiven (za 0,3 odstotne točke).

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–julij 2019
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–julij 2019
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, julij 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, julij 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.