Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, junij 2019

Cene industrijskih proizvodov junija 2019 na mesečni ravni nižje za 0,1 %, na letni ravni višje za 0,5 %

Cene industrijskih proizvodov so se v juniju 2019 v primerjavi z majem 2019 znižale za 0,1 %; pri tem so bile cene za prodajo na tujih trgih nižje za 0,2 %, za prodajo na domačem trgu pa se v povprečju niso spremenile. V primerjavi z junijem 2018 so se cene zvišale za 0,5 %.

  • 19.7.2019
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v juniju 2019 nižje za 0,1 %

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v juniju 2019 v povprečju za 0,1 % nižje kot v maju 2019.
Cene omenjenih proizvodov za prodajo na tujih trgih so bile za 0,2 % nižje, cene proizvodov za prodajo na domačem trgu pa so bile enake kot v prejšnjem mesecu.
Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v juniju 2019 v povprečju za 0,2 % nižje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa 0,3 % nižje.
Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v juniju 2019 glede na maj 2019 znižale cene energentov (za 0,4 %), cene surovin (za 0,2 %), cene proizvodov za investicije (za 0,1 %), medtem ko se cene proizvodov za široko porabo niso spremenile.
Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec znižale v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 3,2 %), zvišale pa so se v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (za 1,5 %). 


Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v juniju 2019 za 0,5 % višje kot pred enim letom 


Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od junija 2018 do junija 2019) v povprečju zvišale za 0,5 %; cene proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 2,0 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 0,9 %).
Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju kot tudi cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, so se znižale za 0,9 %.
V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,3 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 3,7 %).
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VI 2019
V 2019 
VI 2019 
XII 2018
VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
VI 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj99,9100,5100,5101,0103,54
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine99,899,699,6100,4103,99
Energenti99,6109,7111,7109,2107,86
Proizvodi za investicije99,9100,4100,0101,5101,36
Proizvodi za široko porabo100,0100,3100,4100,2103,34
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,0101,1101,0101,6104,19
C Predelovalne dejavnosti99,999,999,9100,5103,19
D Oskrba z električno energijo100,1113,1115,3112,1110,56
E Oskrba z vodo100,0109,0109,0105,5102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VI 2019
V 2019 
VI 2019 
XII 2018
VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
VI 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,0101,9102,0101,7103,90
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,899,199,1100,3103,15
  evrsko območje99,899,199,1100,5102,37
  zunaj evrsko območje99,799,099,199,8104,87
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.