Trgovina na drobno in na debelo, posredništvo, Slovenija, 2018

Prihodek od prodaje trgovskega blaga tudi v 2018 višji kot v prejšnjem letu

Skupni prihodek od prodaje trgovskega blaga v Sloveniji je v letu 2018 znašal 28,4 milijarde EUR. To je za 6,3 % več kot v letu 2017. Prihodek se je tokrat zvišal že tretje zaporedno leto, pri čemer je bila rast v letu 2018 nižja kot v letu 2017, a višja kot v letu 2016.

  • 18.7.2019
  • |
  • končni podatki

Prihodek od prodaje trgovskega blaga v 2018 višji kot v 2017


Tako v trgovini na drobno kot v trgovini na debelo je bil v letu 2018 prihodek od prodaje blaga višji kot v letu 2017.

V trgovini na drobno je bil višji za 7,1 % in je znašal 13,9 milijarde EUR. Njegova rast je bila nižja kot v letu 2017 (takrat je bila 12,0-odstotna), a kljub temu tretja najvišja v zadnjih desetih letih.

V trgovini na debelo je prihodek od prodaje znašal 14,5 milijarde EUR. Od prihodka v 2017 je bil višji za 5,5 %. Prihodek od prodaje trgovskega blaga v trgovini na debelo sicer raste že peto leto zapored, a kljub temu še ni dosegel ravni iz leta 2008, ko je znašal 15,7 milijarde EUR.
 

V trgovini na drobno se je najizraziteje zvišal prihodek od prodaje zdravil, medicinskih pripomočkov in kozmetike

Najpomembnejše trgovsko blago v trgovini na drobno glede na ustvarjen prihodek v letu 2018 ostajata hrana in pijača. Za 3,2 milijarde prodanega blaga v tej blagovni skupini predstavlja 23,1 % celotnega prihodka od prodaje trgovskega blaga. Od prihodka v letu 2017 je bil prihodek v letu 2018 višji za 7,9 %; to je najvišja zabeležena rast v tej blagovni skupini od leta 2009.
 
Drugi najvišji prihodek od prodaje blaga v trgovini na drobno je bil tudi v 2018 ustvarjen s prodajo blaga iz blagovne skupine osebna vozila in oprema, njegova rast pa je bila precej nižja (bila je 3,9-odstotna) kot v letu 2017 (ko je bila  31,5-odstotna).
 
Višja je bila rast pri energentih in motornem gorivu, tretjem najpomembnejšem trgovskem blagu. Prihodek od prodaje blaga iz te blagovne skupine je bil namreč v letu 2018 za 16,2 % višji kot v letu 2017. To je bila druga zaporedna rast prihodka od prodaje energentov in motornih goriv. Pred tem, v letih 2013–2016, je prihodek od prodaje blaga iz te blagovne skupine padal.
 
Najbolj se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečal prihodek od prodaje blaga iz blagovne skupine zdravila, medicinski pripomočki in kozmetika, in sicer za 31,1 %. Visoko rast lahko deloma pripišemo nižjemu prihodku v letu 2017; prihodek v 2018 je bil namreč za 19,2 % višji od prihodka v letu 2016, od povprečja zadnjih petih let pa za 17,9 %.
 
Tudi prihodek od prodaje blaga iz večine preostalih pomembnejših blagovnih skupin je bil v letu 2018 višji kot v letu 2017. Nižji je bil le prihodek od prodaje gradbenega materiala, inštalacij in tehničnih izdelkov (za 0,8 %) ter tobaka in tobačnih izdelkov (za 1,7 %).
 

Prihodek od prodaje motornih in drugih vozil v trgovini na debelo v letu 2018 po visoki rasti v 2017 nižji
 
Prihodek od prodaje motornih in drugih vozil v trgovini na debelo je bil v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 nižji za 7,7 %. To je bil za to blagovno skupino prvi padec po letu 2012. V letu 2017 je bila rast sicer 16,5-odstotna, kar pomeni, da je bil prihodek v letu 2018 vseeno za 7,5 % višji kot v letu 2016. Motorna in druga vozila so bila tudi v 2018 najpomembnejša blagovna skupina v trgovini na debelo, saj je bilo s prodajo blaga iz te skupine ustvarjenega 15,7 % prihodka od celotne prodaje v trgovini na debelo.
 
Druga po prihodku od prodaje najpomembnejša blagovna skupina v trgovini na debelo v letu 2018 so bila trda, tekoča in plinasta goriva. Omenjena blagovna skupina je na tem mestu zamenjala blagovno skupino živila in pijače, ki je bila po višini prihodka od prodaje v letu 2017 na drugem mestu. Prihodek od prodaje blaga iz blagovne skupine trda, tekoča in plinasta goriva je bil namreč v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 višji za 22,7 %, prihodek od prodaje blaga iz blagovne skupine živila in pijače pa za 4,7 % nižji kot v letu 2017. Tako kot v trgovini na drobno je bilo to tudi v trgovini na debelo drugo zaporedno leto rasti prihodka od prodaje trdih, tekočih in plinastih goriv po predhodnem štiriletnem padanju.
 
Podobnosti pri prihodku od prodaje med trgovino na drobno in trgovino na debelo opažamo tudi pri prodaji farmacevtskih proizvodov in medicinske opreme. Tudi v trgovini na debelo je visoka rast prihodka v letu 2018 (za 23,9 %) sledila padcu v letu pred tem (za 8,8 %). Če prihodek v tej blagovni skupini iz leta 2018 primerjamo s prihodkom iz leta 2016, je bila rast manj izrazita (13-odstotna).
Prihodek od prodaje blaga v trgovini na debelo, Slovenija
201720182018
2017
1.000 EURindeks
Skupaj1)13.751.19514.504.873105,5
Neživila7.689.8288.328.899108,3
Motorna in druga vozila2.473.7392.283.31192,3
Živila, pijače in tobačni izdelki2.183.7652.170.49799,4
Trda, tekoča in plinasta goriva1.403.8631.722.166122,7
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Prihodek od prodaje blaga v trgovini na drobno, Slovenija
201720182018
2017
1.000 EURindeks
Skupaj1)12.994.28013.919.735107,1
Hrana in pijača2.981.3833.217.700107,9
Osebna vozila in oprema2.335.7322.425.710103,9
Energenti in motorno gorivo1.989.6552.311.154116,2
Zdravila, medicinski pripomočki in kozmetika977.5551.281.539131,1
Oblačila in obutev840.650852.697101,4
Gradbeni material, inštalacije in tehnični izdelki731.179725.67299,2
Tobak in tobačni izdelki521.010511.96598,3
Električni aparati in naprave552.000595.966108,0
Oprema za dom496.259542.001109,2
Zeleni program326.975360.032110,1
Drugo1.241.8821.095.29988,2
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.