Demografski dogodki, Slovenija, 2018

Povprečni dan v 2018: 54 rojenih, 56 umrlih, 78 priseljenih, 37 odseljenih, 20 porok in 6 razvez

V letu 2018 je bil naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven; znašala sta –900 oz. 14.928 oseb. Skupni prirast je znašal 14.028 ali 14-krat toliko kot v 2017.

  • 23. 7. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Število rojenih najvišje poleti, število umrlih najvišje pozimi
 
V letu 2018 je drugo leto zapored več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti oseb zlasti v zimskih mesecih, v poletnih pa je bil pozitiven.

Od skupaj 19.585 v letu 2018 živorojenih otrok se jih je največ rodilo v tretjem četrtletju, 5.275. V letu 2018 je umrlo 20.485 prebivalcev, od tega največ v prvem četrtletju (5.748).
 
Naravni prirast prebivalstva je bil najvišji v tretjem četrtletju: rodilo se je namreč 510 prebivalcev več, kot jih je umrlo (1,0 na 1.000 prebivalcev); v prvem četrtletju pa je bil najizraziteje negativen (–1.045 oz. –2,1 na 1.000 prebivalcev).

Največ porok v pomladnih in poletnih mesecih
V letu 2018 je bilo sklenjenih 7.256 zakonskih zvez ali za 12,0 % več kot v letu 2017. Mesec z največ porokami je bil junij. V juniju 2018 je sklenilo zakonsko zvezo več kot 1.100 parov. Več kot 1.000 parov se je poročilo še v maju, avgustu in septembru.

Razvez zakonskih zvez je bilo v tem letu 2.347 ali za 1,7 % manj kot v letu 2017. Največ razvez je bilo v četrtem četrtletju (631). 
 
Selitveni prirast pozitiven v vse četrtletjih
Selitveni prirast je bil pozitiven v vseh četrtletjih. V tretjem četrtletju je bil najvišji: priselilo se je 6.035 več prebivalcev, kot se jih je odselilo.

Največ notranjih selitev, tj. sprememb naselja prebivališča v Sloveniji, je bilo v letu 2018 v tretjem četrtletju, 26 %. Vseh notranjih selitev je bilo v letu 2018 za 7,5 % manj kot v letu 2017.

Demografski dogodki, Slovenija, 2018
SkupajI–IIIIV–VIVII–IXX–XII
Živorojeni19.5854.7034.8855.2754.722
Umrli20.4855.7484.7664.7655.206
Naravni prirast–900–1.045119510–484
Priseljeni iz tujine28.4555.4046.0949.7837.174
Odseljeni v tujino13.5273.9553.4473.7482.377
Selitveni prirast14.9281.4492.6476.0354.797
Skupni prirast14.0284042.7666.5454.313
Sklenjene zakonske zveze7.2567582.6502.869979
Razvezane zakonske zveze2.347590626500631
Notranje selitve103.96127.31125.54527.40723.698
Vir: SURS
Demografski kazalniki, Slovenija, 2018
SkupajI–IIIIV–VIVII–IXX–XII
Na 1.000 prebivalcev
Živorojeni9,59,29,510,19,0
Umrli9,911,39,29,19,9
Naravni prirast1)–0,4–2,10,21,0–0,9
Priseljeni iz tujine13,710,611,818,713,7
Odseljeni v tujino6,57,86,77,24,5
Selitveni prirast1)7,22,85,111,59,2
Skupni prirast1)6,80,85,412,58,2
Sklenjene zakonske zveze3,51,55,15,51,9
Razvezane zakonske zveze1,11,21,21,01,2
1) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.