Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, junij 2019

V prvi polovici 2019 izdanih manj gradbenih dovoljenj, načrtovanih stanovanj pa več kot v prvi polovici 2018

V prvi polovici leta 2019 je bilo izdanih 10 % gradbenih dovoljenj za stavbe manj kot v prvi polovici leta 2018. Število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo nižje za 5 %, za nestanovanjske stavbe pa za 13 %.  

  • 19.7.2019
  • |
  • začasni podatki

Junija izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v maju

V juniju 2019 je bilo izdanih 443 dovoljenj za gradnjo stavb, kar je za 23 % manj kot v maju 2019; za stanovanjske stavbe jih je bilo 24 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 23 % manj kot v prejšnjem mesecu. Celotna površina načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 110.000 m2, kar je za 34 % manj od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2019. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 31 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 35 %.

98 % v juniju 2019 izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se je nanašalo na novogradnje, 2 % pa na spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 24 % nižje kot v maju 2019, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa bo za 34 % manjša od tiste, ki je bila predvidena z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v prejšnjem mesecu.  

V juniju izdanih gradbenih dovoljenjih načrtovanih manj stanovanj kot dovoljenjih, izdanih v maju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v juniju 2019, je predvidena gradnja 179 stanovanj, to je 113 ali 39 % stanovanj manj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2019. Število predvidenih stanovanj v enostanovanjskih stavbah naj bi bilo nižje za 41 stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa za 74.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju 2019, je predvidenih za 37 % manj gradenj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v mesecu pred tem, njihova površina naj bi bila manjša za 31 %.

V prvi polovici leta 2019 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prvi polovici leta 2018, število načrtovanih stanovanj v teh stavbah pa višje

V prvi polovici leta 2019 je bilo izdanih 2.939 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 10 % manj kot v prvi polovici leta 2018. Površina vseh v prvi polovici leta načrtovanih stavb bo merila nekaj manj kot 784.000 m2, kar je za 5 % manj od površine stavb, za katere so bila gradbena dovoljenja izdana v prvi polovici leta 2018. Največ gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za enostanovanjske stavbe (40 % vseh); sledile so druge nestanovanjske stavb (29 % vseh). Največji del celotne načrtovane površine stavb so predstavljale enostanovanjske stavbe (35 % vse načrtovane površine), sledile so industrijske in skladiščne stavbe (19 %) ter druge nestanovanjske stavbe (14 %).

Z izdajo gradbenih dovoljenj v prvi polovici leta 2019 je bilo predvidenih 1.716 stanovanj ali za 8 % več kot s tistimi, ki so bila izdana v prvi polovici leta 2018; njihova površina naj bi bila večja za 3 %. V enostanovanjskih stavbah je bilo v prvi polovici leta 2019 načrtovanih 107 (8 %) stanovanj manj, v večstanovanjskih stavbah pa  217 (84 %) stanovanj več kot v prvi polovici leta 2018. V nestanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 16 stanovanj ali 4 stanovanja več kot v prvi polovici leta 2018.  

 


Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - junij 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - junij 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, junij 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, junij 2019
1) Vključuje gorenjsko, goriško, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, junij 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj443110.57717929.918
  stanovanjske stavbe17043.90817529.637
  nestanovanjske stavbe27366.6694281
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VI 2019
V 2019
VI 2019
VI 2018
VI 2019
V 2019
VI 2019
VI 2018
Število76,066,263,157,3
Površina65,965,968,666,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.