Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, maj 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del za 4,1 % višja kot v aprilu 2019 in za 11,1 % višja kot v maju 2018

Vrednost gradbenih del, opravljenih v maju 2019, je bila za 4,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 11,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v maju 2018.  

  • 15.7.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost opravljenih gradbenih del v maju 2019 višja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v maju 2019 opravljenih gradbenih del je bila za 4,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v aprilu 2019. Po znižanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih v primerjavi s prejšnjim mesecem je bila tako tokrat višja, in sicer na stavbah za 1,7 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 4,7 %. Na dvig vrednosti opravljenih gradbenih del na stavbah je v maju 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem vplivala vrednost opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah, ki je bila za 3,1 % višja kot v aprilu 2019, vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah je bila namreč za 4,1 % nižja.   

Vrednost v maju 2019 opravljenih gradbenih del višja kot v maju 2018
 

Vrednost v maju 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 11,1 %. Višji kot v maju 2018 sta bili tako vrednost del, opravljenih na stavbah (za 4,6 %), kot tudi vrednost del, opravljenih na gradbenih inženirskih objektih (za 14,3 %). Vrednost v maju 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na maj 2018 višja zaradi del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah, katerih vrednost je bila za 6,2 % višja kot v maju 2018, vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah je bila namreč za 0,9 % nižja. 

Vrednost v prvih petih mesecih leta 2019 opravljenih gradbenih del
višja kot v istem obdobju leta 2018 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih petih mesecih leta 2019, je bila za 16,8 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 12,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 18,1 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
V 2019
IV 2019 
V 2019
V 2018
I–V 2019
I–V 2018
V 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo104,1111,1116,8128,0
  stavbe101,7104,6112,9167,4
  gradbeni inženirski objekti104,7114,3118,1115,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.