Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, maj 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v maju 2019 za skoraj 3 % višja kot v maju 2018

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v maju 2019 za skoraj 3 % višja kot v maju 2018 in skoraj enaka kot v aprilu 2019.

  • 19.7.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo višja kot v maju 2018
 
Vrednost v maju 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za več kot 9 % višja od vrednosti pridelkov iz te skupine, odkupljenih v maju 2018. Precej višja kot pred enim letom je bila vrednost odkupljenih žit, industrijskih rastlin in krompirja. Pri žitih in industrijskih rastlinah je bila višja zato, ker je bila odkupljena večja količina pridelka. Pri krompirju je bila skupna količina odkupljenega pridelka manjša, vendar so bile cene v povprečju višje kot v maju prejšnjega leta. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je bila za skoraj 5 % nižja.
 
Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo višja kot v maju 2018
 
Vrednost v maju 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za skoraj 8 % višja kot v maju 2018. Skupna vrednost se je zvišala predvsem zaradi višje vrednosti odkupljenega sadja (ta je bila višja predvsem zaradi precej večje količine odkupljenih jabolk). Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila za 3 % nižja, precej nižja pa je bila tudi vrednost odkupljenih sadik.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja višja kot v maju 2018

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v maju 2019 za skoraj 2 % višja kot v maju 2018. Vrednost odkupljenih jajc je bila za več kot 18 % višja kot v maju 2018 (glede na april pa je bila za skoraj 11 % nižja), vrednost odkupljene perutnine za več kot 10 %, vrednost odkupljenega mleka pa za več kot 2 %. Vrednost odkupljene živine je bila za več kot 6 % nižja – deloma zato, ker je bila količina v maju 2019 odkupljene živine (goved in tudi prašičev) manjša kot v maju 2018, deloma pa tudi zaradi (v povprečju) nižjih cen goveda.
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
V 2019V 2019
IV 2019 
V 2019
V 2018
1000 EUR1)indeks
Skupaj42.84999,8102,5
Poljedelstvo2.745142,7109,2
  žita539151,0182,2
  industrijske in krmne rastline25209,8216,8
  krompir148145,1212,8
  zelenjadnice2)2.033140,095,2
Sadjarstvo in vinogradništvo3.43494,9107,8
  sadje1.378175,0184,6
  sadike3)548,714,4
  grozdje---
  alkoholne pijače2.00190,497,0
Živinoreja36.05098,1101,7
  živina10.29792,193,8
  perutnina8.204112,5110,2
  jajca4)1.95589,1118,2
  mleko15.24397,2102,3
  mlečni izdelki698,141,1
  kože in volna33497,172,7
  med in izdelki iz medu1126,326,9
Drugi pridelki5) 62097,993,3
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.