Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, maj 2019

V maju 2019 cene inputov v kmetijstvu višje v povprečju za 0,4 %

Cene inputov v kmetijstvu so bile v maju 2019 v povprečju za 0,4 % višje kot v aprilu 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 0,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,3 %.

  • 12.7.2019
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu višje na mesečni in letni ravni
Cene inputov v kmetijstvu so bile v maju 2019 glede na april 2019 višje v povprečju za 0,4 %, na letni ravni pa so se zvišale v povprečju za 3,7 %.
 
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu višje za 0,5 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v maju 2019 v primerjavi z aprilom 2019 zvišale v povprečju za 0,5 %, primerjavi z lanskim majem pa so bile višje za 3,8 %.

Višje cene v skupini energija in maziva
Med skupinami proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v maju 2019 na mesečni ravni najbolj zvišale cene v skupini energija in maziva (višje cene goriv), najmanj (za 0,1 %) pa so se zvišale cene v skupinah vzdrževanje opreme ter drugi proizvodi in storitve.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 0,3 %
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v maju 2019 v povprečju za 0,3 % višje kot v aprilu 2019 in za 3,6 % višje kot v maju 2018.
 
V maju 2019 se je na mesečni ravni oprema podražila v povprečju za 0,4 %, medtem ko so cene zgradb v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca.

Tudi v maju 2019 podražitev transportne opreme
Cene transportne opreme (traktorjev) so se v maju 2019 na mesečni ravni zvišale v povprečju za 0,8 %, cene mehanizacije in druge opreme pa se niso spremenile.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
V 2019
Ø 2015 
V 2019
IV 2019
V 2019
V 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)104,27100,5103,8
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva109,63102,3101,5
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal89,2699,5106,8
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,48100,0103,5
Vzdrževanje opreme103,08100,1100,1
Vzdrževanje zgradb105,49100,4103,7
Drugi proizvodi in storitve110,19100,1105,9
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,59100,3103,6
Oprema110,70100,4103,9
Zgradbe110,28100,0102,5
Skupaj (input 1 + input 2)106,22100,4103,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.