Javna kanalizacija, Slovenija, 2018

V letu 2018 je bilo v čistilnih napravah prečiščenih 73 % odpadnih voda iz kanalizacijskih sistemov

V letu 2018 je bilo iz javne kanalizacije odvedenih 230,6 milijona m3 odpadnih voda, to je za 6 % več kot v letu 2017. Skoraj dve tretjini odpadnih voda sta bili pred izpustom v okolje prečiščeni v čistilnih napravah.

  • 8.8.2019
  • |
  • končni podatki

Količina komunalnih odpadnih voda večja kot v 2017
V Sloveniji je bilo v letu 2018 iz javne kanalizacije odvedenih 230,6 milijona m3 odpadnih voda, kar je za 6 % več kot v letu 2017. Odpadne vode so bile različnega izvora: 5 % odpadnih voda je izviralo iz industrijskih dejavnosti, 8 % iz drugih dejavnosti, 25 % iz gospodinjstev, 62 % odpadnih voda so bile druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne vode, vdori morja ipd.).

Gospodinjstva so v letu 2018 proizvedla 56 milijona m3 komunalnih odpadnih voda ali za 3,1 % manj kot v letu 2017.

Delež prečiščenih odpadnih voda večji kot v prejšnjem letu
V letu 2018 je bilo od odpadnih voda, izpuščenih iz kanalizacijskih sistemov v okolje, pred izpustom, v čistilnih napravah, prečiščenih 169 milijonov m3 ali 73 % teh voda. Preostalih  61 milijonov m3 ali 27 % teh voda pa je ostalo neprečiščenih. Skoraj 97 % neprečiščene vode je bilo izpuščene neposredno v površinske vode, preostali 3 % pa v  podzemne vode in na obale. Tudi prečiščena odpadna voda je bila izpuščena v okolje v skoraj enakih deležih: 96 % v površinske vode, približno 2 % na obale, nekaj več kot 2 % pa v podzemne vode.

Količina padavinskih in meteornih voda večja kot v prejšnjem letu
Skoraj 142 milijonov m3 odpadnih voda je v odtoke odteklo s streh in utrjenih površin. Padavinske in meteorne vode so v letu 2018 predstavljale 62 % odpadnih voda. Količina teh voda je bila v letu 2018 za 12,8 % večja kot v letu 2017.

 

METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi spremenjenega vira podatkov se padavinska in meteorna voda od leta 2016 dalje obravnavata kot del odpadne vode (prečiščene ali neprečiščene) in se ne prikazujeta več posebej.

 

Podrobnejši podatki so na voljo v  podatkovni bazi SI-STAT.

 

Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2018
Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2018
Vir: MOP
Prečiščene in neprečiščene komunalne odpadne vode, Slovenija
20172018
m3 (1.000)
Skupaj217.726230.638
Neprečiščene komunalne odpadne vode61.69761.665
Prečiščene komunalne odpadne vode156.029168.973
Vir: MOP
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.