Opravljene delovne ure, Slovenija, 2. četrtletje 2019

Zaposlena oseba opravila v 2. četrtletju 2019 v povprečju več delovnih ur kot v istem obdobju 2018

V 2. četrtletju 2019 je bilo opravljenih za 4,1 % več delovnih ur kot v 2. četrtletju 2018 (predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb in manjšega števila praznikov). Skupno število opravljenih delovnih ur se je najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo (za 12,9 %).

  • 5.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Skupno število opravljenih delovnih ur je na medletni ravni naraščalo tudi v 2. četrtletju 2019
V Sloveniji zaposlene osebe so v 2. četrtletju 2019 opravile (po začasnih podatkih) 311,4 milijona delovnih ur, kar je za 4,1 % več kot v istem obdobju 2018. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb in manjšega števila praznikov (dela prostih dni).

Odstotni delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami je v tem obdobju znašal 79,9 %.

Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje tudi na polletni ravni, in sicer je bilo v 1. polletju 2019 opravljenih za 2,7 % več delovnih ur kot v 1. polletju 2018.

Povprečno največ delovnih ur na mesec so opravile osebe, zaposlene v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro, gradbeništvo ter izobraževanje
V Sloveniji zaposlena oseba je v 2. četrtletju 2019 opravila na mesec povprečno 132 delovnih ur ali za 1,0 % več kot v istem obdobju 2018. Najpomembnejši razlog za to je bilo manjše število praznikov (dela prostih dni).

Od aprila do junija 2019 so bile (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro, gradbeništvo ter izobraževanje (mesečno so opravile povprečno 136 delovnih ur), v 1. polletju 2019 pa osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (mesečno so opravile povprečno 6 delovnih ur več od slovenskega povprečja).

Skupno število opravljenih delovnih ur se je najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo
Kot v 1. četrtletju 2019 se je tudi v 2. četrtletju 2019 skupno število opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2018 najizraziteje povečalo v dejavnosti gradbeništvo (za 12,9 %), in sicer predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb.

Stopnje rasti števila opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2018 po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2. četrtletje 2019
Stopnje rasti števila opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2018 po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2. četrtletje 2019
Vir: SURS
Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201720182019
I–III104,5102,2101,3
IV–VI99,7101,7104,1
VII–IX101,5102,4
X–XII101,2104,4
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.