Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, maj 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v maju 2019 povprečno za 0,7 % višje kot v maju 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v maju 2019 povprečno za 0,7 % višje kot v maju 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile v maju 2019 v povprečju za 9,5 % nižje, cene živali in živalskih proizvodov pa v povprečju za 6,2 % višje kot v maju 2018.

  • 12.7.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna cena jabolk nižja kot v maju 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v maju 2019 v povprečju za 9,5 % nižje kot v maju 2018. Cene sadja so bile povprečno za 50,4 % nižje kot v maju 2018. Nižje pa so bile samo zaradi nižje povprečne cene jabolk, kajti cene drugega sadja so bile višje kot pred enim letom. Nižje kot v maju 2018 so bile tudi cene žit (v povprečju za 3,4 %) in cene vina (za 0,2 %). Občutno višje kot v maju prejšnjega leta so bile cene krompirja. Precej višje so bile tudi cene zelenjadnic (v povprečju za 17,9 %). Cene sadik in cvetja so bile višje v povprečju za 11,5 %, cene industrijskih rastlin pa za 4,7 %.
 
Povprečna odkupna cena mleka višja kot v maju 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v maju 2019 v povprečju za 6,2 % višje kot v maju 2018. Cene živalskih proizvodov so bile višje povprečno za 10,1 %. Povprečna cena mleka je bila za 11,6 % višja, povprečna cena jajc pa je bila za 5,5 % nižja. Cene živali za zakol so bile višje povprečno za 2,1 %. Cene prašičev so bile višje povprečno za 12,6 %, cene perutnine pa za 5,5 %, medtem ko so bile cene goveda v povprečju za 2,5 % nižje.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
V 2019
Ø 2015
V 2019
V 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ111,77100,7
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic107,81107,5
RASTLINSKI PRIDELKI128,1590,5
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic134,97122,9
Žita 92,9396,6
Industrijske rastline86,23104,7
Zelenjadnice, sadike in cvetje136,86117,0
  zelenjadnice136,25117,9
  sadike in cvetje140,61111,5
Krompir (vključno seme)282,46192,9
Sadjarstvo106,1349,6
Vino103,1199,8
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI105,59106,2
Živali za zakol101,20102,1
Živalski proizvodi109,88110,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.