Železniški transport, Slovenija, 2018

Leta 2018 je bilo v Sloveniji z vlaki prepeljanih več kot 21,3 milijona ton blaga

Leta 2018 je bilo v Sloveniji z vlaki prepeljanih več kot 21,3 milijona ton blaga in opravljenih 5.151 milijonov tonskih kilometrov.

  • 12.7.2019
  • |
  • končni podatki

Železniška infrastruktura
Železniška mreža v Republiki Sloveniji obsega 1.209 km železniških prog, od tega je 330 km dvotirnih, 610 km pa jih je elektrificiranih. Slovenske železnice so imele leta 2018 v lasti 307 vlečnih vozil, od tega 155 lokomotiv in 152 motornih vlakov ter 347 potniških vagonov in 2.748 tovornih vagonov. Število tovornih vagonov v lasti Slovenskih železnic je v zadnjem letu upadlo za 1 %. Število tovornih vagonov v zasebni lasti se je znižalo za 8 odstotkov; teh je bilo 251.

Železniški blagovni prevoz
Leta 2018 je bilo z vlaki prepeljanih več kot 21,3 milijona ton blaga in opravljenih 5.151 milijonov tonskih kilometrov. V primerjavi z letom 2017 sta količina železniškega blagovnega prevoza in število opravljenih tonskih kilometrov ostali na isti ravni. 86 % blaga je bilo prepeljanega v mednarodnem prevozu vključno s tranzitom.
Glede na vrsto blaga je bilo v letu 2018 z vlaki prepeljanega največ tako imenovanega drugega blaga (nedoločljivega blaga v zabojnikih in mešanih vrst blaga), in sicer 36,1 % izraženo v tonah oziroma 41,9 % izraženo v tonskih kilometrih). Druga najpogostejša vrsta blaga po količini, ki je bila prepeljana po železnici, so bili premog, plin, nafta in derivati (19,1 % oziroma 17,7 %), sledil je prevoz rud in kamnin (17,1 %, oziroma 14,6 %).
V letu 2018 je bilo z vlaki prepeljanega več kot 1,8 milijona ton nevarnega blaga letno, kar je 3 % manj kot leta 2017. Največji delež še vedno predstavljajo vnetljive tekočine, in sicer 90 % vsega prepeljanega nevarnega blaga.

Železniški blagovni prevoz po vrstah prevoza, Slovenija
Železniški blagovni prevoz po vrstah prevoza, Slovenija
Vir: SURS
Železniški blagovni prevoz, Slovenija, 2018
1.000 tmio. tkm
Skupaj21.3165.151
  notranji prevoz3.025616
  mednarodni prevoz - blago naloženo v Sloveniji8.2292.098
  mednarodni prevoz - blago razloženo v Sloveniji5.6971.319
  tranzit4.3661.118
Vir: SURS
Železniški blagovni prevoz po vrstah blaga, glavni železniški operater, Slovenija, 2018
Vrste blaga po NST 20071.000 t%mio. tkm%
Skupaj18.355100,04.390100,0
Drugo blago6.62036,11.84041,9
Premog, plin, nafta in derivati3.50819,177817,7
Rude in kamnine3.14517,164314,6
Kovine in kovinski izdelki1.5808,64059,2
Proizvodi predelovalnih dejavnosti1.0425,71904,3
Sekundarne surovine in odpadki8994,91483,4
Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi7063,81864,2
Prevozna sredstva in stroji3201,7892,0
Živila, pijače in tobačni izdelki3111,7721,6
Nekovinski mineralni izdelki2221,2400,9
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.