Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, maj 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v maju 2019 na mesečni ravni nižja za 0,8 %

Vrednosti industrijske proizvodnje in zalog sta se v maju 2019 na mesečni ravni znižali. Prihodek od prodaje se je zvišal.

  • 10.7.2019
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje na mesečni ravni nižja

Vrednost industrijske proizvodnje je v maju 2019 na mesečni ravni po rasti v aprilu padla, in sicer za 0,8 %. Na letni ravni je še naprej rastla (v maju 2019 za 3,1 %).

V rudarstvu se je obseg proizvodnje na mesečni ravni tokrat povečal (za 2,8 %), v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro se je znova povečal (za 2,3 %), v predelovalnih dejavnostih pa se je skrčil (za 1,2 %).

Prihodek od prodaje v industriji na mesečni ravni za malenkost višji, vrednosti zalog nižje

Prihodek od prodaje v industriji je bil v maju 2019 za 0,3 % višji kot v aprilu 2019. Minimalna rast prihodka je bila posledica prodaje v tujini; ta je bila za 0,7 % višja kot v prejšnjem mesecu. Prodaja na domačem trgu je bila v maju 2019 na mesečni ravni nižja za 4,4 %.

Tudi na letni ravni je bil prihodek od prodaje v industriji v maju 2019 višji (za 2,4 %) zaradi višje prodaje v tujini (za 4,0 %). Na domačem trgu je bil namreč za 2,1 % nižji. To je bilo od začetka 2017 drugo znižanje prihodka na domačem trgu na letni ravni; prvič se je znižal januarja 2019.

Vrednost zalog se je v maju 2019 na mesečni ravni po dveh zaporednih mesecih rasti v povprečju znižala (za 1,4 %). Znižala se je v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo in za investicije (za 1,6 % oz. za 3,6 %); v proizvodnji izdelkov za široko porabo se je zvišala (za 0,7 %).
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
V 19
IV 19 
V 19
V 18
I-V 19
I-V 18
V 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,2103,1104,3126,5
B Rudarstvo102,892,6102,7105,7
C Predelovalne dejavnosti98,8103,3104,6129,3
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro102,3103,2100,8101,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,2100,6102,2117,2
  AE Energenti104,9104,2101,3101,4
  AI Surovine98,599,8102,3120,5
B Proizvodi za investicije98,2106,0107,7157,1
C Proizvodi za široko porabo98,5104,9105,2119,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,995,998,1129,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo98,5106,8107,0115,9
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi98,4113,7109,8138,6
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi99,1102,4102,7128,9
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi99,8102,9104,2134,5
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi95,999,1104,8113,4
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
V 19
IV 19 
V 19
V 18
I-V 19
I-V 18
V 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,3102,4103,2125,9
B Rudarstvo104,8101,698,3103,3
C Predelovalne dejavnosti98,9102,7103,8125,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,8102,3102,7120,0
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,6101,9102,8120,3
B Proizvodi za investicije101,8106,3103,0150,2
C Proizvodi za široko porabo97,6100,7104,6114,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,396,6100,4114,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,3102,0106,5112,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
V 19
IV 19 
V 19
V 18
I-V 19
I-V 18
V 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,6103,6104,9126,4
B Rudarstvo113,7164,3158,6146,9
C Predelovalne dejavnosti98,6103,4104,8126,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,4101,0103,4119,0
  AE Energentizzzz
  AI Surovine98,1100,5103,2118,8
B Proizvodi za investicije96,4107,3109,2138,8
C Proizvodi za široko porabo100,7105,0104,0129,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,293,797,9108,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,0105,9104,6131,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.