Zakol živine v klavnicah, Slovenija, maj 2019

V slovenskih klavnicah so v maju 2019 pridobili okoli 5 % manj mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v maju 2019 zaklali okoli 3.152.000 kljunov perutnine, okoli 21.000 prašičev in okoli 9.000 glav govedi.

  • 25.7.2019
  • |
  • začasni podatki

V slovenskih klavnicah pridobili v maju 2019 manj mesa kot v aprilu 2019
V slovenskih klavnicah so v maju 2019 zaklali vseh vrst živali manj kot v aprilu 2019. Ovc so zaklali za točno 66 % manj (ali okoli 2.000 živali manj), konj za okoli 28 % (ali okoli 30 živali manj), prašičev za okoli 12 % manj (ali okoli 3.000 živali manj), goved za okoli 11 % manj (ali za okoli 1.000 živali manj). Perutnine so zaklali približno toliko kot v prejšnjem mesecu, vendar z negativnim trendom (okoli 1.000 živali manj).

Mase trupov v maju 2019 zaklanih živali so glede na april 2019 bolj ali manj sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanih ovc je bila manjša za okoli 60 % (to je okoli 18.000 kg ovčjega mesa manj), masa trupov zaklanih konj je bila manjša za okoli 23 % (kar pomeni okoli 5.000 kg konjskega mesa manj), masa trupov zaklanih goved je bila manjša za okoli 10 % (to je okoli 305.000 kg govejega mesa manj), masa trupov zaklanih prašičev je bila manjša za okoli 8 % (to je okoli 169.000 kg svinjskega mesa manj) in masa trupov zaklane perutnine je bila manjša za okoli 2 % (to je okoli 85.000 kg perutninskega mesa manj).


V slovenskih klavnicah zaklali v maju 2019 manj živali kot v maju 2018
Ovc je bilo v maju 2019 zaklanih za približno 10 % manj, konj za okoli 7 % manj ter perutnine za okoli 4 % manj kot v maju 2018. Prašičev je bilo zaklanih približno enako število, goved pa za okoli 5 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Spremembe v masi trupov v maju 2019 zaklanih živali v primerjavi z majem 2018 so bolj ali manj sledile spremembam v številu zaklanih živali. Večje kot v istem mesecu prejšnjega leta so bile mase trupov zaklanih goved (za okoli 8 %) in prašičev (za točno 2 %), medtem ko so bile mase trupov zaklanih ovc manjše za okoli 15 %, perutnine za točno 7 % in konj za okoli 4 %.


V maju 2019 so v slovenskih klavnicah zaklali tudi 5 glav uvoženih goved; vse skupaj so tehtale približno 2 toni (uvožene so bile iz Hrvaške in Italije). Zakola uvoženih prašičev in perutnine v maju 2019 nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, maj 2019
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji6816237,32
Govedo9.1262.840311,23
Prašiči21.0801.99194,47
Ovce9121213,44
Koze17529,10
Kunci21801,30
Perutnina3.152.1305.5981,78
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
V 2019 
IV 2019
V 2019
V 2018
številomasaštevilomasa
Konji71,676,993,296,4
Govedo89,490,3105,3107,8
Prašiči88,392,2100,0102,0
Ovce34,040,490,185,5
Perutnina100,098,595,793,0
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.