Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, maj 2019

Povprečna plača za maj 2019 približno enaka plači za april 2019

Povprečna bruto plača za maj 2019 je znašala 1.728,12 EUR. Od povprečne bruto plače za april 2019 je bila nominalno nižja za 0,1 %. Najvišja je bila v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

  • 15.7.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za maj 2019 nominalno približno enaka plači za april 2019
Povprečna plača za maj 2019 je znašala 1.728,12 EUR bruto oz. 1.113,88 EUR neto; od plače za april 2019 je bila nominalno nižja za 0,1 %, realno pa nižja za 1,0 %. V primerjavi s povprečno plačo za maj 2018 pa je bila višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,9 % (realno za 2,5 %), v neto znesku pa nominalno za 3,4 % (realno pa za 2,0 %).

Povprečna plača za maj 2019 nižja od plače za april 2019 le v zasebnem sektorju
V javnem sektorju se je povprečna neto plača za maj 2019 v primerjavi s plačo za april 2019 zvišala za 0,7 % (v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 0,4 %), v zasebnem sektorju pa se je za 0,6 % znižala (predvsem zaradi manjšega obsega izrednih izplačil, izplačanih s plačo za maj 2019).

Povprečna plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečna neto plača za maj 2019 se je v primerjavi s plačo za april 2019 najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 5,4 %), najbolj znižala pa v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 1,9 %).

Najvišjo povprečno neto plačo za maj 2019 so imeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.556,92 EUR).

Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
V 2019Ø I-V 2019Ø III-V 2019V 2019
IV 2019
V 2019
V 2018
Ø I-V 2019
Ø I-V 2018
EURindeks
Bruto1.728,121.730,971.737,0299,9103,9104,3
Javni sektor2.040,592.026,752.036,91100,9105,3105,2
  od tega sektor država2.043,232.030,642.033,07100,5105,9106,2
Zasebni sektor1.584,731.594,751.599,2499,3103,3104,0
Neto1.113,881.116,221.118,9899,9103,4103,7
Javni sektor1.302,291.296,191.302,08100,7104,6104,4
  od tega sektor država1.307,121.300,381.301,61100,4105,2105,3
Zasebni sektor1.027,421.033,331.034,8699,4102,8103,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za maj 2019 bodo objavljeni 25. julija 2019 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.