Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Življenjski pogoji, podrobni podatki, Slovenija, 2018

Podrobni podatki o življenjskih pogojih za leto 2018

Delež gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki mesec preživela brez težav se je v 2018 povečal za 2 odstotni točki (2017: 15 %; 2018: 17 %). Povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem je bila 7,3 ali za 0,1 ocene višja kot pred enim letom. Podrobne podatke objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 4.7.2019
  • |
  • končni podatki

Podatke o življenjskih pogojih, ki so bili objavljeni 13. junija 2019, objavljamo zdaj v podatkovni bazi SiStat v širšem obsegu in podrobneje razčlenjene, in sicer pod naslednjimi vsebinami:

METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatkovni vir je mednarodno primerljivo raziskovanje Življenjski pogoji (SILC). Podatki za raziskovanje SILC so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom (v prvi polovici leta 2018) in iz registrov ter administrativnih virov (ti se večinoma nanašajo na leto 2017).

Končni podrobni podatki iz priložnostnega modula «Blaginja« bodo objavljeni 12. septembra 2019.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.