Pristaniški promet, Slovenija, 2018

Potniški promet v slovenskih pristaniščih v 2018 za 23 % večji kot v 2017

V koprskem pristanišču je bilo v 2018 pretovorjenega za skoraj 4 % več blaga kot v 2017. Na ladjah za križarjenje je v 2018 priplulo 108.682 potnikov ali 55 % več kot v 2017.

  • 22.7.2019
  • |
  • končni podatki

Prihodov in odhodov ladij v 2018 manj kot v 2017
V slovenska pristanišča je v 2018 priplulo ali iz njih odplulo za 7 % manj ladij kot v 2017. Tovornih ladij je bilo za skoraj 8 % manj, potniških pa 4 % manj.
Med tovornimi ladjami, ki so priplule v koprsko pristanišče ali iz tega pristanišča izplule, je bilo največ ladij za prevoz kontejnerjev (1.346), sledile so ladje za prevoz generalnega tovora (1.233), ladje za prevoz tekočega (323) in suhega (300) razsutega tovora in specializirane ladje (130).

Potnikov v 2018 več kot v 2017 
Celoten potniški promet je bil v slovenskih pristaniščih v 2018 za 23 % višji kot v 2017. Z ladjami za križarjenje je v 2018 priplulo 108.682 potnikov ali 55 % več kot v 2017. S potniškimi in drugimi ladjami je priplulo 11.873, odplulo pa 12.259 potnikov; obojih skupaj je bilo 36 % manj kot v 2017.

V 2018 pretovorjenega več blaga kot v 2017
V koprskem pristanišču je bilo v 2018 pretovorjenih 23 milijona ton blaga, kar je skoraj 4 % več kot v 2017. Razloženo blago je tehtalo 16 milijonov ton (ali skoraj 6 % več kot v 2017), naloženo pa skoraj 7 milijonov ton (ali 1 % manj kot v 2017).

Pri tovoru, ki je bil v 2018 razložen, je bilo največ suhega razsutega tovora (41 %), sledili so veliki kontejnerji (30 %) in tekoči razsuti tovor (23 %) ter generalni tovor (4 %) in mobilne enote (RO-RO) (3 %). Pri tovoru, ki je bil v 2018 naložen, pa so prevladovali veliki kontejnerji (65 %), sledili so generalni tovor (14 %), suhi razsuti tovor (11 %), mobilne enote (RO-RO) (11 %) in tekoči razsuti tovor (0,5 %).
Glede na leto 2017 se je v 2018 najbolj povečal pretovor velikih kontejnerjev (za 8 %).  Pretovor tekočega razsutega tovora se je zmanjšal (za skoraj 1 %).

 
Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada. 

Pristaniški potniški promet, Slovenija
Pristaniški potniški promet, Slovenija
Vira: SURS, URSP
Pristaniški promet ladij, potnikov in blaga, Slovenija
20182018
2017 
številoindeks
Ladje1)
Ladje - skupaj4.06692,8
Tovorne ladje3.61292,3
Potniške ladje45496,4
Potniki2)
Potniki - skupaj132.814123,2
Potniki na potniških in drugih ladjah24.13263,8
Potniki na ladjah za križarjenje108.682155,3
Blago (1.000 t)
Blago - skupaj23.127103,7
Razloženo blago16.390105,6
Naloženo blago6.73799,2
1) Ladje štejemo ob prihodu ter ob odhodu iz pristanišča.
2) Potnike štejemo ob prihodu ter ob odhodu iz pristanišča, razen potnikov na ladjah za križarjenje, ki jih štejemo le ob prihodu v pristanišče
Vira: SURS, URSP
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.