Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija, 2017

V 2017 je nastalo manj, prenehalo poslovati pa več podjetij kot v 2016

V Sloveniji v letu 2017 je nastalo na novo 7.186 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali za 14 % manj kot v letu 2016, poslovati pa je v letu 2017 prenehalo 7.640 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali za 4 % več kot v prejšnjem letu. 

  • 26.7.2019
  • |
  • končni podatki
V 2017 nastalo manj, prenehalo poslovati pa več podjetij z vsaj eno zaposleno osebo kot v letu pred tem
V Sloveniji je v letu 2017 začelo poslovati 7.186 novih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, 7.640 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo pa je v tem letu prenehalo poslovati. Prvih je bilo za 14 % manj, drugih pa za 4 % več kot v 2016. Odstotek podjetij od vseh, ki so nastala na novo, in odstotek od vseh, ki so prenehala poslovati, sta bila najvišja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (prvih je bilo 18,5 %, drugih 18,8 %). Sledila so podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (15,8 % in 16,6 %) in podjetja v gradbeništvu (15,1 % in 16,5 %).

Med vsemi podjetji, ki so poslovala v letu 2017, je bilo podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, nastalih v tem letu na novo, 9,8 %, podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, ki so v tem letu prenehala poslovati, pa 10,4 %.

Med novonastalimi podjetji in med tistimi, ki so prenehala poslovati, prevladovale pravne osebe
Med obojimi podjetji so glede na pravnoorganizacijsko obliko prevladovale pravne osebe. Novonastala podjetja z vsaj eno zaposleno osebo so bila v 54,7 % pravne osebe, v 45,3 % pa fizične osebe. Podjetja z vsaj eno zaposleno osebo, ki so prenehala poslovati, so bila v 52,1 % pravne, v 47,9 % pa fizične osebe.

Pet let po nastanku še poslovala več kot tretjina podjetij
Od vseh podjetij, ki so na novo nastala in začela poslovati v letu 2012, jih je po petih letih, tj. v letu 2017, še poslovalo 37,6 %. Odstotki podjetij, ki so pet let po nastanku še poslovala, so bili najvišji v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (43,8 %), v predelovalnih dejavnostih ter v dejavnosti promet in skladiščenje (v vsaki po 43,5 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (42,9 %).

Tudi večina v 2017 nastalih in večina v 2017 podjetij, ki so prenehala poslovati, zaposlovala največ po 4 osebe
Velika večina podjetij, ki so bila ustanovljena v letu 2017, in tudi velika večina tistih, ki so v tem letu prenehala poslovati, je zaposlovala po največ 4 osebe. Med prvimi je bilo takih 97,0 %, med drugimi pa 98,1 % podjetij. 
 
Podrobnejši podatki o demografiji podjetij z vsaj eno zaposleno osebo za leto 2017 bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS 13. septembra 2019. 

Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
1) Začasen podatek za 2017.
Vir: SURS
Delež pet let preživelih podjetij od novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo
Delež  pet let preživelih podjetij od novonastalih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo
Vir: SURS
Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Novonastala podjetjaPodjetja, ki so prenehala poslovati
201720171)
število
Velikost podjetja - SKUPAJ7.1867.640
1 - 4 zaposlene6.9677.493
5 - 9 zaposlenih15893
10+ zaposlenih6154
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o podjetjih z vsaj eno zaposleno osebo, ki so v 2017 prenehala poslovati, so začasni; končne podatke bomo objavili v septembru 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.