Morsko ribištvo, Slovenija, 2018

Morski gospodarski ulov v 2018 že četrto leto zapovrstjo manjši od ulova v predhodnem letu

Slovenski ribiči so v 2018 ulovili (iztovorili) za okoli 2 % manj svežih ribiških proizvodov kot v 2017, njihova skupna odkupna vrednost pa je bila za okoli 3 % nižja kot v prejšnjem letu. 

  • 28.6.2019
  • |
  • končni podatki
V strukturi skupnega letnega ulova (iztovora) svežih ribiških proizvodov manj rib kot v 2017, mehkužcev pa več kot  kadarkoli prej

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so slovenski ribiči v letu 2018 ulovili (iztovorili) okoli 126 ton svežih ribiških proizvodov. Skupna masa ulova (iztovora) je bila za 2 % manjša od mase ulova v letu 2017.

Približno 75 % skupnega ulova (iztovora) v letu 2018 so bile sveže ribe, 1 % sveži raki, 24 % pa mehkužci (med temi so prevladovale moškatne hobotnice).

Morski gospodarski ulov (iztovor) upada že štiri zaporedna leta. Leto 2018 je bilo namreč četrto leto zapored, v katerem je bil nižji kot v prejšnjem letu. Zanimiv je podatek, da je bila skupna masa letnega ulova v letu 2018 le za 3 % večja od povprečnega mesečnega ulova v letu 2002.

Skupna vrednost iztovora v letu 2018 za okoli 3 % manjša kot v letu 2017

Zavod za ribištvo Slovenije ocenjuje, da je bila vrednost v letu 2018 iztovorjenih ribiških proizvodov glede na njihove odkupne cene (brez DDV) okoli 864.000 EUR ali za 3 % nižja od vrednosti iztovora v letu 2017. Najvišje povprečne prodajne cene so dosegli sveži rombi, pritlikavi lignji, korbeli, morske spake, kantarji (15 EUR/kg ali več).

Drugi podatki

V podatkovni bazi SiStat objavljamo tudi ocenjene podatke o ribolovnem zavržku v letu 2018.  Morski gospodarski ribolov, iztovor (ulov), Slovenija
Morski gospodarski ribolov, iztovor (ulov), Slovenija
Vir: MKGP
Morski gospodarski ribolov, iztovor (ulov) ribiških plovil, Slovenija
201720182018
2017
kgindeks
Skupaj128.348126.34398,4
  ribe105.28994.28289,5
  raki1.3641.13583,2
  mehkužci21.69530.926142,5
Vir: MKGP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Ker se morske živali, ki jih ulovijo slovenski ribiči s svojimi ribiškimi plovili, ne predelujejo (čistijo, filetirajo, zamrzujejo ipd.) na teh plovilih, so podatki o iztovoru hkrati tudi podatki o morskem ulovu.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.