Svetovni dan prebivalstva

Svetovno prebivalstvo naj bi se v 2019 povečalo za približno 82 milijonov

Po ocenah Združenih narodov živi zdaj na našem planetu več kot 7,7 milijarde prebivalcev. To je več kot poldrugo milijardo več kot pred 20 leti in skoraj 4 milijarde več kot pred 50 leti. Leta 2023 naj bi svetovno prebivalstvo preseglo 8 milijard, leta 2056 pa 10 milijard.

  • 8. 7. 2019 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Leta 1987 je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard. Dve leti kasneje so Združeni narodi (ZN) razglasili 11. julij za svetovni dan prebivalstva. Ta dan je namenjen razmisleku o vprašanjih, povezanih s prebivalstvom, in tudi o odnosu prebivalstva do okolja in razvoja in naj bi krepil zavedanje o tem.


Rast svetovnega prebivalstva se nekoliko umirja

Število svetovnega prebivalstva je najhitreje naraščalo v 60. letih prejšnjega stoletja, povprečno za 2 % na leto. Od takrat se rast postopoma upočasnjuje. V letu 2019 naj bi se število prebivalcev na svetu povečalo za približno 82 milijonov ali za 1,1 %. Letos naj bi se rodilo 140,1 milijona, umrlo pa 58,4 milijona ljudi.

Rast svetovnega prebivalstva ni enakomerna. Najhitreje se povečuje število prebivalcev Afrike; letno število rojenih je tam kar štirikrat višje od števila umrlih. V Evropi narašča število prebivalcev zelo počasi; več prebivalcev umre kot se jih rodi; skupni prirast je pozitiven le zaradi priseljevanja (število priseljenih je višje od števila odseljenih).


Tudi število prebivalcev Slovenije raste
 

Prebivalci Slovenije predstavljamo manj kot 0,3 promila svetovnega prebivalstva. V zadnjih 50 letih se je število prebivalcev Slovenije povečalo za približno 370.000 ali za malo več kot petino. V zadnjih desetih letih se je število prebivalcev Slovenije povečalo za približno 50.000. Toliko prebivalcev ima danes peta največja slovenska občina, občina Celje.

V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji rodilo skupaj 211.000 otrok, umrlo pa je 194.000 prebivalcev. Priselilo se je 31.000 več prebivalcev, kot se jih je odselilo. V letu 2018 se je število prebivalcev povečalo za približno 14.000. Toliko prebivalcev ima na primer občina Logatec, nekaj manj jih ima mesto Kamnik.

Po podatkih projekcij prebivalstva EUROPOP2018 naj bi število prebivalcev Slovenje naraščalo še približno do leta 2023, nato je predviden počasen upad. Leta 2055 naj bi imela Slovenija manj kot 2 milijona prebivalcev.


Prebivalstvo se stara po vsem svetu

Nižja rodnost in daljša življenjska doba neustavljivo vodita v nadaljnje staranje svetovnega prebivalstva. Vrednost indeksa staranja v svetovnem merilu je trenutno 36. To pomeni, da na vsakih 100 otrok, mlajših od 15 let, živi približno 36 oseb, starejših od 64 let (65+). Leta 2056, ko naj bi svetovno prebivalstvo preseglo 10 milijard, naj bi svetovna vrednost indeksa staranja znašala že skoraj 84, pri čemer bo število otrok občutneje presegalo število starejših le v Afriki (vrednost indeksa staranja naj bi bila tam takrat 21).

V skoraj vseh državah članicah Evropske unije je število prebivalcev, starih 65 ali več let, že danes višje od števila otrok, mlajših od 15 let. V Sloveniji na primer znaša indeks staranja 131,7. To pomeni, da je med prebivalci na vsakih 100 otrok povprečno več kot 131 starejših oseb (65+).

Leta 2033 naj bi po podatkih projekcij prebivalstva EUROPOP2018 indeks staranja v Sloveniji znašal že več kot 200, torej naj bi bilo prebivalcev, starih najmanj 65 let, dvakrat toliko kot otrok. V celotni današnji Evropski uniji naj bi istega leta živelo 522 milijonov prebivalcev, pri čemer naj bi bilo starejših od 64 let 1,6-krat toliko kot otrok, mlajših od 15 let.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.