Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, junij 2019

Cene v juniju 2019 na letni ravni višje povprečno za 1,8 %, na mesečni ravni za 0,3 %

Drobnoprodajne cene so se v juniju 2019 v povprečju zvišale, na letni ravni za 1,8 %, na mesečni pa za 0,3 %. Rast cen v prvi polovici leta 2019 je bila 2,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 2,0-odstotna). Na mesečni ravni so na inflacijo najbolj vplivale višje cene počitniških paketov.  

  • 28.6.2019
  • |
  • končni podatki
Cene v juniju na letni ravni v povprečju višje za 1,8 %

Cene življenjskih potrebščin so se v juniju 2019 v primerjavi z junijem 2018 v povprečju zvišale za 1,8 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,4-odstotna). 

Storitve so se v enem letu podražile v povprečju za 2,9 %, blago pa za 1,2 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 1,8 % oz. 0,5 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 0,6 %.

K letni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke prispevale višje cene blaga in storitev iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem so se podražile za 7,9 %, električna energija, plin in druga goriva pa za 4,3 %). 0,4 odstotne točke so prispevale višje cene hrane (ta se je podražila za 2,2 %) ter po 0,2 odstotne točke dražji počitniški paketi (za 5,5 %) ter višje cene blaga in storitev iz skupine restavracije in hoteli (za 3,6 %).


Gibanje cen v prvi polovici leta 2019

Rast cen je bila v prvi polovici leta 2019 2,4-odstotna (v istem obdobju leta 2018 2,0-odstotna). V prvi polovici leta 2019 so se najbolj zvišale cene življenjskih potrebščin v skupini rekreacija in kultura (za 5,4 %), v tej skupini pa najbolj cene počitniških paketov (za 16,2 %). Izraziteje so se zvišale še cene blaga in storitev v skupini restavracije in hoteli (za 4,7 %) ter cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 4,1 %).

V prvi polovici leta so se znižale le cene v skupini komunikacije, v povprečju za 1,5 %.


Cene počitniških paketov v juniju 2019 višje kot v prejšnjem mesecu


Cene življenjskih potrebščin so bile v juniju 2019 v povprečju za 0,3 % višje kot v prejšnjem mesecu. 

V juniju 2019 so se najbolj zvišale cene počitniških paketov (za 7,8 %) in so k mesečni inflaciji prispevale 0,3 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so mesečno inflacijo zvišale še višje cene tobaka (za 1,9 %) in višje cene hrane (za 0,4 %).

Mesečno inflacijo so znižale nižje cene obutve (za 3,2 %) in naftnih derivatov (tekoča goriva za 2,1 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 1,8 %); vsaka od omenjenih skupin jo je znižala za 0,1 odstotne točke.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2019 1,9-odstotna (v juniju 2018 je bila 2,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,6-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,3-odstotna. 

Storitve so se v letu dni podražile za 3,2 %, blago pa za 1,1 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 1,8 % oz. 0,1 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 0,7 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2019 1,2-odstotna (v aprilu 2019 je bila 1,7-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,6-odstotna (v aprilu 2019 je bila 1,9-odstotna). Najnižja je bila na Cipru (0,2-odstotna), najvišja pa ponovno v Romuniji (4,4-odstotna); v Sloveniji je bila 1,6-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VI 19
VI 18
VI 19
V 19 
VI 19 
XII 18
I–VI 19
I–VI 18
VI 19–VII 18
VI 18–VII 17
VI 19
Ø 15 
Skupaj101,8100,3102,4101,5101,7105,93
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,2100,3104,1100,8101,4108,91
02 Alkoholne pijače in tobak101,1101,0101,8100,4100,7105,63
03 Oblačila in obutev101,599,6101,6100,699,9105,68
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo105,299,9102,0104,7104,8110,35
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,5100,7101,1100,9100,8102,98
06 Zdravstvo102,1100,0101,5101,9101,6104,32
07 Prevoz99,199,5101,199,4100,399,18
08 Komunikacije99,3100,498,5101,5101,4103,95
09 Rekreacija in kultura101,3102,5105,4101,8101,8106,03
10 Izobraževanje103,5100,0102,5102,8103,0108,60
11 Restavracije in hoteli103,6100,8104,7103,0102,8110,67
12 Raznovrstno blago in storitve101,8100,0101,4101,7101,7106,42
  Blago101,2100,0101,7100,8101,2104,14
  Storitve102,9101,0103,7103,0102,8109,78
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VI 19
VI 18
VI 19
V 19 
VI 19 
XII 18
I–VI 19
I–VI 18
VI 19–VII 18
VI 18–VII 17
VI 191)
Ø 15 
Skupaj1,90,32,31,51,8106,10
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,30,54,11,11,6108,71
02 Alkoholne pijače in tobak1,21,21,70,40,5105,57
03 Oblačila in obutev1,10,10,3-0,1-0,7103,47
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo5,5-0,11,95,25,4111,26
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,20,50,70,90,7101,03
06 Zdravstvo2,70,02,22,62,3105,78
07 Prevoz-1,0-0,51,2-0,50,8100,60
08 Komunikacije-1,40,4-2,00,91,3103,97
09 Rekreacija in kultura1,61,94,41,71,7106,24
10 Izobraževanje3,10,02,22,62,7107,87
11 Restavracije in hoteli3,90,74,43,33,1110,92
12 Raznovrstno blago in storitve1,7-0,11,51,51,3106,15
  Blago1,10,11,60,71,2103,80
  Storitve3,20,83,53,02,8110,15
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.