Zakol živine, Slovenija, 2018

Na družinskih kmetijah zaklali v 2018 približno 5.000 (okoli 6 %) prašičev manj kot v 2017

V letu 2018 je bilo v Sloveniji zaklanih približno 116.000 glav goved, 325.000 prašičev, 101.000 ovc, 26.000 koz in 38.506.000 kljunov perutnine.

  • 28.6.2019
  • |
  • končni podatki

Objavljamo podatke o zakolu živine v klavnicah in zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah)
V podatkih o letnem zakolu živine prikazujemo statistiko celotnega zakola živine v Sloveniji v posameznem letu – v klavnicah in zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah).

Celoten zakol živine v Sloveniji v letu 2018
Vseh vrst živali razen koz je bilo v 2018 zaklanih manj kot v 2017. V 2018 je bilo zaklanih približno 116.000 glav goved (ali za okoli 4 % manj kot v 2017), približno 325.000 prašičev (ali približno prav toliko kot v 2017, vendar z negativnim trendom), približno 38.506.000 kljunov perutnine (ali približno 1 % manj kot v 2017) in približno 101.000 ovc (ali približno 1 % manj kot v 2017) ter približno 26.000 koz (ali okoli 23 % več kot v 2017).

Na družinskih kmetijah se opravi približno četrtina vsega zakola prašičev v Sloveniji
Podatki o celotnem zakolu živine v klavnicah v 2018 so bili predstavljeni že v prejšnji objavi z naslovom Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2018 – končni podatki.

Podatki o zakolu živine na družinskih kmetijah (oz. o zakolu zunaj klavnic) kažejo, da je bilo zunaj klavnic zaklanih v letu 2018 vseh vrst živali manj kot v 2017, razen koz; teh je bilo v 2018 zaklanih več kot v 2017.

Prašičev je bilo na družinskih kmetijah zaklanih približno 76.000 (kar je približno 5.000 ali približno 6 % manj kot v 2017), ovc približno 88.000 (kar je približno 2.000 ali približno 2 % manj kot v 2017) in perutnine približno 268.000 (kar je približno 13.000 živali manj ali okoli 5 % manj kot v 2017) ter koz približno 25.000 koz (to je približno 4.000 živali več ali približno 21 % več kot v 2017).

Celoten zakol prašičev v letu 2018, v klavnicah in zunaj klavnic, je bil številčno približno enak kot v letu 2017, vendar z negativnim trendom. V klavnicah je bilo zaklanih za približno 2 % več prašičev, zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah) pa za približno 6 % manj kot v 2017. Čeprav je bil zakol prašičev na družinskih kmetijah številčno nekoliko manjši kot v prejšnjem letu, v klavnicah pa nekoliko večji, so še vedno približno četrtino vsega zakola prašičev v Sloveniji opravili zunaj klavnic (okoli 23 % celotnega zakola), tri četrtine pa v klavnicah (okoli 77 %).

Zakol drobnice se je tudi v 2018 opravil večinoma zunaj klavnic (približno 88 % zakola ovc in približno 96 % zakola koz), zakol perutnine pa skoraj v celoti v klavnicah (približno 99 % zakola perutnine). Zakol perutnine, zaklane zunaj klavnic, ne vpliva bistveno na podatek o celotnem zakolu perutnine; ves zakol perutnine je bil v primerjavi z letom 2017 manjši za približno 1 %.

Zakol goved se po naših podatkih opravlja samo v klavnicah; v letu 2018 je bil ta manjši kot v letu 2017 za približno 4 % (to je približno 4.000 živali manj).

Na družinskih kmetijah v 2018 zaklane živali v povprečju nekoliko težje kot v prejšnjem letu
Podatki kažejo, da je bila povprečna teža na družinskih kmetijah v letu 2018 zaklanih perutnine, koz in ovc nekoliko večja kot v prejšnjem letu, medtem ko je bila povprečna teža prašičev približno enaka kot v prejšnjem letu, vendar s pozitivnim trendom.

Izstopala je povprečna masa očiščenih trupov koz; ta je bila za približno 3 % večja kot v prejšnjem letu. Večja kot v letu 2017 je bila tudi njihova skupna masa, in to za točno 23 % (to pomeni približno 67.000 kg kozjega mesa več).

Povprečna klavna teža prašiča, zaklanega na družinski kmetiji, je bila v letu 2018 približno 119 kg, kar je približno enako kot v letu 2017, ampak s pozitivnim trendom. Skupna masa prašičev, zaklanih v 2018 na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), je bila za točno 6 % manjša kot v prejšnjem letu (v masi je to približno 569.000 kg prašičjega mesa manj).

Skupna masa koz, zaklanih na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), je bila za točno 23 % večja kot v letu 2017 (v masi mesa je to približno 67.000 kg kozjega mesa več). Skupna masa v letu 2018 na družinskih kmetijah zaklanih ovc (oz. zunaj klavnic) pa je bila glede na leto 2017 približno enaka, vendar s pozitivnim trendom (v masi mesa je to približno 5.000 kg ovčjega mesa več).

Skupni zakol živine, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2018 2018 
2017
2018 2018 
2017
2018 2018 
2017
številoindekstindekskgindeks
Govedo115.76096,434.87097,4301,22101,1
Prašiči325.35499,831.29499,596,1999,7
Perutnina38.505.94899,369.736100,71,81101,4
Ovce100.70598,71.442101,314,32102,6
Koze25.664122,5367123,614,32100,8
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine zunaj klavnic, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2018 2018 
2017
2018 2018 
2017
2018 2018 
2017
številoindekstindekskgindeks
Govedo
Prašiči75.53893,88.98494,0118,93100,3
Perutnina268.11995,456896,62,12101,3
Ovce88.42297,61.284100,414,52102,8
Koze24.586121,4357123,014,52101,3
… ni podatka
Vir: SURS
Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2018 2018 
2017
2018 2018 
2017
2018 2018 
2017
številoindekstindekskgindeks
Govedo115.76096,434.87097,4301,22101,1
Prašiči249.816101,822.310101,989,31100,1
Perutnina38.237.82999,369.168100,71,81101,5
Ovce12.283108,0158109,612,88101,6
Koze1.078154,711145,09,7593,7
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.